ניסיוננו רב השנים המבוסס גם על שיחות ופגישות עם לקוחות רבים, הביא אותנו למסקנה כי גם כיום לאחר

שחברות הביטוח משקפות את נתוני המבוטחים בדוחות שנתיים מפורטים, ניתן לסכם כי חווית הלקוח בעולם

ביטוח החיים והפנסיה מלווה בעמימות.

 

המידע מוצג על פי דרישות החוק והרגולציה אך המושגים המוצגים בשפה ביטוחית מקשים על ההבנה והבהירות, עובדה המקשה על הבנת הנתונים והשלכותיהם לטווח הקצר והארוך.

 

הצעתינו כוללת את הנושאים הבאים:

  • הכרה והבנה של תיק הפנסיה והביטוח כיום.
  • הצגת סימולציה צפויה לגיל פרישה.
  • עריכת אופטימיזציה לתוכניות.
  • בדיקת מסלולי השקעות ורמת סיכון.
  • בדיקת עלויות של כיסויי ביטוח קיימים כולל דמי ניהול ועמלות.
  • הפעלת מערך מומחים בתחום הביטוח להצגת כיסויים נדרשים בתחום הסיעוד והבריאות.
  • התייחסות להכנסה פנויה ובחירת נתיבי השקעה מניבים.

 

התהליך כולל את השלבים הבאים

איסוף מידע: פניה למסלקה הפנסיונית ולאתר הר הביטוח.

ניתוח המידע: הנתונים שייאספו ינותחו על ידינו. תהליך הניתוח יבחן את סך הנכסים, כולל הצבירות תוך התייחסות לסוג המוצר, היבטי מס, ניהול סיכונים.

הצגת תכניות ומתן המלצות: בסוף התהליך במהלך פגישה, יועבר דוח הכולל את הנושאים הבאים:

תכנון מס נכון – בעת הפקדת הכסף לתוכניות, משיכת כסף בעזיבת עבודה, בדיקת חלופות וחסכון מקסימלי במס.

בחינת כיסויים ביטוחיים – כסוי למקרה מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות וסיעוד והתאמתם לצרכים המשתנים, פירוט המלצות ודרכי פעולה מותאמות לקוח.

 

מי אנחנו ?

קבוצת כנען קיימת 60 שנה, מלווה לקוחות בכל מנעדי החיים, עבודה, פרישה, מצבי בריאות משתנים ומעברים בין דוריים.

אנו רואים בביאור עולם הביטוח והנגשתו ערך עליון ותחושת שליחות משתמשים ביועצים לתחומים הנושקים

לביטוח לטובת חסכון ותכנון עתידי נכון.

 

 

חושבים על העתיד !!! בוחנים מחדש את תיק הביטוח הפנסיוני