שלום לכולם,
בעוד ימים אחדים יסתיים חלון ההזדמנויות שניתן לבני 55 ומעלה שהיו מבוטחים במסגרת ביטוחי סיעוד קבוצתיים שהסתיימו להצטרף לביטוח הסיעוד לחברי קופת החולים בה הם הם חברים, וזאת ללא צורך במילוי הצהרת בריאות ותהליך חיתום. 
הגם שהיה מוצדק, סיומם של הביטוחים הקבוצתיים, בהם היו מבוטחים למעלה ממיליון איש (במרבית המקרים דרך מקומות עבודתם), העמיד את מאות אלפי המבוטחים הנפלטים מהם, ובהם מבוגרים רבים המצויים בבעיה המיידית והגדולה ביותר, כשהם מבולבלים ובחיפוש אחר פתרונות חלופיים להבטחת הגנה חשובה זו לעתיד.
הפתרון העיקרי והיחיד שהוצע לחלקם (מעבר לאפשרות ההצטרפות בהמשכיות לביטוחים פרטיים) הינו האפשרות להצטרף לביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות החולים. חשוב לציין שעל אף היותם ביטוחים קבוצתיים, ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות החולים ממשיכים להתקיים.
האפשרות להצטרף לביטוחים אלה ללא צורך בהוכחת מצב בריאותו של המבוטח קיימת לכל מי שגילו 55 ומעלה שהיה מבוטח בביטוח קבוצתי שהסתיים במועדים שהוגדרו ושאינו מבוטח עדיין במסגרת ביטוח הסיעוד לחברי קופת החולים בה הוא חבר. 
עבור אלה מבטיחים, נכון להיום, ביטוחים אלה פיצוי חודשי בגובה 4,500 שקלים למבוטח השוהה בבית והצטרף לביטוח טרם הגיעו לגיל 60 ו- 3,500 שקלים בלבד למי שגילו בעת ההצטרפות מעל 60 (עד 6,500 ו- 4,500 שקלים במוסד, בהתאמה). תקופת התשלום המירבית הינה 5 שנים.
הגם שהם מעניקים כיסוי שאינו נותן מענה מלא לצורך, ביטוחי הקופות מהווים במרבית המקרים רובד ראשוני טוב וכדאי, שיתרונם הגדול הוא במחירם הזול יחסית. עם זאת, יש להיות מודעים לכך שלביטוחים אלה ישנם גם מגבלות. מחיריהם צפויים להתייקר מידי שנה והפרמיה בהם משתנה לפי גיל המבוטח. בהיותם ביטוחים קבוצתיים, גם מידת הוודאות שיש בהם לטווח הארוך בכל הנוגע למחיר, היקפי הכיסוי ותנאיו, מוגבלת.
האפשרות הקיימת כעת להצטרף לביטוח ללא הצהרת בריאות, מהווה הטבה ותמריץ משמעותי לכלל הזכאים ובראשם כמובן מבוגרים או חולים וראוי שכל אחד מהזכאים יממש אותה.
למרות הכדאיות וההטבה המשמעותית שניתנה לקבוצת מבוטחים זו, נראה כי מרביתם לא ניצלו את ההזדמנות ולעשרות אלפים הזכאים נותרו להם כאמור ימים ספורים לעשות זאת. 
לאחר תום חלון ההזדמנויות יוכלו אלה להצטרף לביטוח הסיעוד הקבוצתי לחברי קופה"ח בכפוף למילוי הצהרת בריאות ובחינת מצב בריאותם, תהליך שעלול להביא גם לאי קבלתם לביטוח.
נפלטי ביטוחים קבוצתיים צעירים יותר (בני פחות מ- 55), יכולים כמובן להצטרף לביטוחים אלה, כל אדם אחר, וזאת בכפוף למילוי הצהרת בריאות וחיתום.
במציאות הקיימת, ביטוח סיעוד הינו הכרח.
ביטוחי הסיעוד לחברי קופה"ח מהווים, כאמור, רובד בסיסי ראשוני כדאי, אולם הם אינם מספקים את המענה המלא לצורך הקיים במימון הטיפול הסיעודי היקר. חשוב שכל אדם יקח אחריות על ההגנה הסיעודית עבורו ועבור בני משפחתו, יבחן את מגוון האפשרויות והחלופות, יתייעץ עם איש מקצוע בתחום ויוודא שמבוצע עבורו תכנון סיעודי המתאים ליכולותיו, העדפותיו וצרכיו האישיים, מתוך הסתכלות מקצועית, רחבה וארוכת טווח.

מעבר לכך, המדינה חייבת לקחת אחריות ולתת מענה אמיתי לבעיה החברתית כלכלית הכאובה הכרוכה בנושא הסיעודי.  קיים, לטעמי, הכרח ביצירת חוק ביטוח סיעוד ממלכתי חובה אחת האפשרויות ליישומו של חוק זה הינה  שימוש בביטוחים נפוצים אלה של קופות החולים כתשתית, כך שהם יהפכו להיות רובד הגנה ראשוני בו יחזיק כל תושב בישראל. יישום תכנית שכזו, לא רק שיתן מענה לאומי נדרש לבעיה הסיעודית המתרחבת ויסייע למשפחות רבות בהתמודדות הכספית הקשה, אלא עשוי גם לחזק את הביטוחים החשובים הללו ולהבטיח את יציבותם וקיומם עשרות שנים קדימה

מוגש מטעם אופק זהב – מרכז המידע לבריאות והגנה סיעודית