חוק הספורט הינו ביטוח חובה לתאונות אישיות הכולל כיסוי במקרה נכות מתאונה, מוות מתאונה, פיצוי שבועי וכן כיסוי רפואי ושיניים מוגבלים בסכום. אגודות ספורט מחויבות לרכוש ביטוח זה לספורטאים הפעילים תחת שמה. החזר ההוצאות הניתן בפוליסה מוגבל להגדרת הכיסוי הביטוחי בפוליסה ובכפוף להצגת חשבוניות ששולמו בפועל עבור הטיפול, כל זאת לאחר מילוי טופס פציעה והעברתו לחברת הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה ותשלום השתתפות עצמית.

ההרחבה של פוליסת חוק הספורט נועדה להבטיח שהילד שלכם יקבל את השירות הרפואי מאנשי המקצוע הטובים ביותר בכל תחום באופן זמין ומיידי כנדרש במצבים אלה, ללא עלות נוספת מצידכם. רק שילוב בין פוליסת ביטוח תאונות אישיות חוק הספורט וההרחבה של פוליסת הביטוח הייעודית לספורטאים נותן פתרון ביטוחי שלם לספורטאי ולאגודה בכול הקשור לפציעות במסגרת פעילות ספורטיבית והטיפול בהן.
ההרחבה מאפשרת קבלת שירות באופן ישיר מספקי השירות של חברת הביטוח. הפעולה היחידה הנדרשת מאגודת הספורט היא מילוי טופס הודעה על פציעת הספורטאי באתר האינטרנט של הפוליסה, בחלק פרטי באתר אליו נכנסים באמצעות שם האגודה וסיסמא.
ההרחבה כוללת:

 • התייעצות עם רופא מומחה בתחום הספורט (עד 3 התייעצויות בשנה).
 • טיפולי פיזיותרפיה – עד 12 בשנה, לאחר ניתוח 20 טיפולים.
 • אביזר אורתופדי – עד 265 ₪.
 • טיפולי חירום בשיניים.
 • פינוי חירום באמבולנס וטיפול חירום רפואי.
 • בדיקות מעבדה והדמיה.

בנוסף, המבוטח נהנה מ:

 • מוקד חירום הפועל 24/7
 • מערך טיפול רפואי המאויש ברופאים מומחים
 • קבלת שירות רפואי ללא תוספת תשלום או השתתפות עצמית
 • מעקב רפואי מלא מאבחון הפציעה הטיפול ועד החלמה מלאה
 • ניתוחים בהתאם לתנאי כתב הסיכוי

כל מהלך הטיפול לאחר הפציעה (פניה לייעוץ רפואי, מעקב וכו') מתבצע באופן ישיר על ידי הורי הספורטאי מול מוקד השירות, ללא מעורבות האגודה. הפעילות מתעדכנת באתר.
ועוד:

 • הרצאה להורים בנושא סוגיות בספורט על ידי פסיכולוג ספורט
 • שיקום מנטאלי לאחר פציעה קשה במפגש אישי לספורטאי עם פסיכולוג ספורט
 • הרצאה להורים ולילדים בנושא תזונה, ספורט והקשר ביניהם על ידי תזונאית ספורט
 • קבלת תפריטים מתאימים לסוג הפעילות, גיל הילד ומשקלו