ביטוח חבות מוצר הוא חוזה שיפוי המגן על על יצרן, יבואן או משווק של מוצר בגין נזק שנגרם על ידי פגם במוצר לאחר שהמוצר חדל להיות בחזקתו ובכפוף לחוק אחריות מוצרים פגומים, תש"ם 1980 ובפקודת הנזיקין. על פי חוק זה אין הכרח בהוכחת רשלנות אלא כל מה שנדרש הוא הוכחה כי הנזק שנגרם הוא תוצאה משימוש במוצר.

מהו מוצר?
כל מוצר שמיוצר על ידי המבוטח. כמוצר נחשבים אף רכיב ואריזה של מוצרים המיוצרים על ידי המבוטח. ייצור נחשב גם כתיקון, טיפול, הרכבה, וכן ייבוא ושיווק גם באם מדובר על שיווק של חלק של המוצר.

לצורך ביטוח אחריותו של יצואן נדרשת הרחבה מיוחדת לביטוח החבות בחו"ל. הכיסוי המקובל הוא לפי דין ושיפוט ישראלי, ובמקרים מיוחדים נעשה לפי הדין המקומי החל בארץ הייצוא.

בשונה מחבות אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מעבידים, בסיס הביטוח הינו בסיס הגשת התביעה (Claims Made), כלומר: הכיסוי הביטוחי הוא עבור תביעה אשר תוגש נגד המבוטח לראשונה בזמן תקופת הביטוח. הביטוח אינו מכסה תביעה בשל אירוע שקרה בתקופת הביטוח ולכן חשוב לחדש הביטוח מדי שנה.
לעסקים אשר הפסיקו פעילות, חשוב לרכוש כיסוי חבות מוצר המשכי (Run off), לכיסוי תביעות עתידיות אשר יוגשו לאחר הפסקת הפעילות. כיסוי זה ניתן לרכישה למשך תקופת ההתיישנות, (10 שנים), מיום הפסקת הפעילות, כאשר הפרמיה הולכת ופוחתת מדי שנה.

הסתייגויות בולטות של הכיסוי:

  • ערך המוצר עצמו
  • הוצאות נטישתו
  • הוצאות פירוקו והרכבתו מחדש
  • הוצאות איסופו מהשוק
  • נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו/בשליטתו/השגחתו של המבוטח
  • קנסות ופיצויים עונשיים
  • חבות המבוטח כלפי עובדים או אנשים המועסקים על ידו
  • מקרה שארע לפני תחילת הביטוח – לגביו ידע המבוטח או היה עליו לדעת ועלול לשמש עילת תביעה כנגדו ולא מסר על כך לחברת הביטוח
  • ייצור מוצר בלתי מתאים לייעודו

תנאי מיוחד לכיסוי קובע כי במקרה של מוצר שגרם או עשוי לגרום לנזק כתוצאה מפגם בהרכבו או בתהליך ייצורו יש להפסיק מיד את התהליך לרבות מכירתו ואספקתו ולנקוט באמצעים סבירים כדי להחזיר לידי היצרן כל מוצר פגום שיצא משליטתו ולהזהיר הצרכנים משימוש בו. הוצאות או הפסדים אלו יהיו על חשבון המבוטח.

לצפיה בעותק החוק אליו כפופה הפוליסה לחצו כאן

למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם אסף יגר, מנהל תחום העסקים בחברת כנען או למלא את הטופס למעלה

טלפון: 073-2451006 | 054-8083555

מייל: asafy@cnaan.co.il