המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר,  התירה לסוכני הנסיעות למכור פוליסות ביטוח נסיעות בסיסיות ללא החרגות ולתקופה של עד שלושים יום בלבד.

סוכני הביטוח טוענים שרכישת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל היא בעלת השלכות הרות גורל על היקף הפיצויים שהמבוטח יהיה זכאי לו בעת קרות אירוע ביטוחי. מנגד, יואל זיו, יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד בלשכת סוכני ביטוח מסביר –  "נוסע שרוכש ביטוח מגורם שאינו מקצועי, צריך להבין שכאשר חלילה יקרה משהו, לא יהיה מי שיעמוד לצדו ויכול להיות מצב שהפוליסה לא תכסה את האירוע הביטוחי".

בשנתיים שעברו מאז ההחלטה הנ"ל, השוק השכיל למצוא פתרונות. אחד מהם, הוא העברת "לידים" מכירתיים מסוכני הנסיעות אל סוכני הביטוח. כלומר סוכן הנסיעות יוכל להציע פוליסות ביטוח אבל לא יבצע את המכירה בפועל, אלא יעביר את המידע אל סוכן הביטוח תמורת עמלה קבועה.

לכתבה המלאה