כחלק מחבילת הפתרונות שמספקת קבוצת כנען ללקוחותיה העסקיים, ניתן למצוא ביטוח ריסק לשותפים וביטוח ריסק לאנשי מפתח כביטוחים המיועדים באופן בלעדי לחברות ושותפויות עסקיות.

ביטוח שותפים וביטוח אנשי מפתח הם הפתרונות הכלכליים היחידים המאפשרים לכל שותפות עסקית ביטחון ויציבות לשותפות ולפעילותה העסקית בהווה, הסדרת המשך פעילותה של השותפות במקרה מוות של שותף או בעל מניות ויצירת תשתית כלכלית לשותפות אשר תאפשר את רכישת חלקו של הנפטר ותשמש פרנסה למשפחתו.

שותפות העונה להגדרת ביטוח שותפים ואנשי מפתח, היא התקשרות של קבוצת אנשים (עד 20 איש) לשם עשיית רווחים, כאשר זכותו של כל שותף לרווחים היא על פי חלקו בשותפות.

כמו כן, שותפות עסקית יציבה חייבת להתבסס על חזון, אידיאולוגיה ויעדים משותפים לכל חבריה.

עריכת ביטוחים אלה היא הדרך היעילה ביותר להשגת יציבות ומאפשרת הערכות כלכלית ממשית, לקראת תרחישים עתידיים אפשריים שעלולים לערער את המשך קיומה של השותפות ולפגוע בשותפים, לדוגמא, מות אחד השותפים.

מהו ביטוח ריסק שותפים?

ביטוח ריסק לשותפים הוא למעשה ביטוח חיים המבטח את חייו של כל אחד מהשותפים בסכום שווה ערך לחלקו בשותפות.

תרחישים אפשריים במקרה של מות אחד השותפים:

  1. סיום השותפות, מכירת נכסיה לאחר החזר החובות וחלוקה של הנכסים הנותרים בין השותפים     שנשארו ובכללם עיזבון השותף שנשאר.
  2. הצטרפות יורשי השותף הנפטר כחלק מהשותפות כאשר אלה אינם מתאימים לתפקד כשותפים   פעילים.
  3. מכירת חלקו של השותף על ידי יורשיו וכניסתו של הקונה כשותף חדש לשותפות. במצב זה          השותף/השותפים הנותרים עלולים למצוא את עצמם עם שותף שנכפה עליהם.
  4. השותף או השותפים הנותרים קונים את חלקו של השותף שנפטר במחיר נמוך מערכו בגלל חוסר  ברירה.

לפני הסדרת ביטוח שותפים, יש לערוך הסכם שותפים המתייחס לערכה של השותפות כולה וחלקו של כל אחד מהשותפים בה וכולל את הסעיפים הבאים:

א. ההסכם מונה תרחישים אפשריים שיגרמו לשינוי בערכה של השותפות והאופן בו יש לנהוג בכל אחד       מהם.

ב. הסכמת השותפים כי זכותו של כל שותף מוגבלת לתקופת חייו בלבד ובמקרה של מוות יפקעו כל          זכויותיו של השותף שנפטר והשותפות תמשיך כעסקם של השותפים האחרים.

ג. ליורשי הנפטר ו/או מנהל העיזבון ו/או מבצעי הצוואה לא תהיה שום תביעה כנגד השותף הנותר בחיים    או כנגד החברה.

ד. ההסכם חייב להיות מגובה משפטית כלומר על ידי עורך דין הבקיא בנושא ועל ידי רואה חשבון של         החברה.

היתרון הממשי בעריכת ביטוח שותפים בכול שותפות הוא היותו פתרון כלכלי יעיל למניעת מצבים בעיתיים ובלתי רצויים לשותפות, כגון התמודדות לחץ יורשים, מצוקת זמן וכסף.

הכסף שיתקבל מהביטוח, יועבר ליורשי הנפטר ללא עיכוב כאשר הוא משקף במדויק את חלקו בשותפות, מבלי להוות נטל כספי על השותפות והשותפים הנותרים.

מהו ביטוח ריסק לאנשי מפתח?

עולם העסקים המודרני מאוכלס במידה גדלה והולכת באנשים אשר רכשו את מקומם בעמדות משפיעות בזכות כישורים יוצאי דופן בתחום בו הם מתמחים.

ביטוח ריסק לאנשי מפתח מקנה לחברה יציבות, עמידות בפני זעזועים שונים והופך אותה לבטוחה להשקעה.

לרוב איש מפתח ממוקם בעמדה בכירה בחברה ומשמש עבורה כנכס בזכות הידע המקצועי, המוניטין, הכישורים, הקשרים והיתרון היחסי ותרומתו להגדלת הרווחים.

אובדן איש מפתח בחברה, מסיבה זו או אחרת, יכול לגרום לנזק כספי משמעותי לחברה ולעיתים אף להתמוטטותה המוחלטת.

ביטוח איש מפתח נועד לכסות מקרים בהם איש מפתח יאבד את יכולתו לעבוד מסיבות שונות המוגדרות בביטוח, אזי ינתן מענה ופיצוי לחברה – סכום כסף אשר נקבע מראש בהתאם לשוויו של איש המפתח – כאשר היא בעלת הביטוח והמוטב הבלעדי בה.

לכן חשוב לתמחר את איש המפתח בצורה נכונה ומספקת שתענה על צרכי החברה במקרה הצורך וכי הביטוח אינו מכסה מקרים של פיטורים או התפטרות.

עובדה חשובה נוספת היא כי לרוב עלות הביטוח לאיש מפתח נחשבת כהוצאה מוכרת לחברה אלא אם איש המפתח הוא חבר בעל שליטה בחברה.

איש מפתח מוגדר ככזה על פי הקריטריון הבא – חוסר תפקודו יגרום לחברה נזק קשה עד בלתי הפיך בתחומים הבאים: פגיעה ביכולת החברה בפיתוח מוצרים, אובדן ידע מקצועי וניסיון, הפסד שווקים ומקורות אשראי או ירידה בייצור, בהכנסות וברווחים.

מצבים בהם ביטוח אנשי מפתח נותן פתרון ממוקד לחברה או לעסק:

  1.  מקרה מוות – החברה תקבל סכום ביטוח חד פעמי שהוגדר מראש.
  2.  נכות תמידית – החברה תקבל סכום חד פעמי שהוגדר מראש לאחר כחצי שנה.
  3.  אובדן כושר עבודה – החברה תקבל לאחר תקופת ההמתנה פיצוי חודשי שיוגדר מראש. מטרת תשלום זה לאפשר לחברה את שכירת שירותיהם של אנשי מקצוע בתחום על מנת להתגבר על אובדן תפקודו של איש המפתח.