ההיערכות לשיפוץ דירה כוללת תיאום בין בעלי מקצוע רבים כמו המתכנן, מעצב הפנים, החברה הקבלנית שמבצעת את העבודה וקבלני משנה אשר כל אחד מהם מתמחה בתחום אחר כמו נגרים, אינסטלטורים, חשמלאים ועוד.

שיפוץ דירה קטנה

שיפוץ של כל מבנה כרוך בעבודות שונות שיש לתאם את לוחות הזמנים בין בעלי המקצוע כדי ליצור דירה מתוחזקת, שהוחלפו בה התשתיות הדרושות וכך היא תהיה לאחר השיפוץ דירה יפהפייה ומודרנית. כדי לבצע את העבודה של שיפוץ דירה קטנה כיאות מתבצע שימוש בתוכניות הנדסיות מדויקות, בשימוש בחומרי בנייה בטיב מעולה אשר תואמים את התקן הישראלי. קיימת הקפדה רבה לביצוען של העבודות השונות על ידי בעלי מקצוע שהם מיומנים בתחומם והם מבצעים עבודות מעולות במלוא האחריות.

הפעלת ביטוח בעת שיפוץ דירה

גם אם בחרתם חברה מעולה שתבצע את השיפוץ בכל קנה מידה, יש תרחישים לא צפויים ולכן חשוב שתהיה מעטפת לכל הליך השינויים בבית ואי לכך מפעילים ביטוח בהיקף הכספי הנדרש.

פוליסת ביטוח זו מתאימה לכל מקרה שיקרה חלילה בעת השיפוץ, החל בנושאים קטנים ושוליים שיהיה צורך לתת להם מענה ועד מקרים חריגים שיצריכו כיסוי כספי בהיקף נרחב.

במסגרת ביטוח המבנה, תכסה הפוליסה כל פגיעה של נזק פיזי במבנה החיצוני, כמו לדוגמה אם הטרקטור פגע בעת העבודות במבנה ונוצר נזק לאחד הקירות. כמו כן אם העבודה לא בוצעה כיאות מכל סיבה שהיא, או שהתגלו בה ליקויים חמורים, הפוליסה תכסה את העלויות של ביצוע מחודש של כל השיפוץ או חלק ממנו. לכן הפיצוי הכספי יכלול את הסכום הכספי שיעלה לקנות שוב את חומרי הבנייה ואת התשלום לקבלן המשנה החדש, כדי שיבצע את העבודה מתחילתה באופן מקצועי.

במסגרת ביטוח זה, הלקוח מבוטח במקרה של רעידת אדמה או של נזקי טבע אחרים אחר יפגעו במבנה ובתכולה כך שהלקוח יקבל פיצוי כספי על פי היקפה של הפוליסה.

חברת הביטוח תכסה גם נזקים שנגרמו לקבלן השיפוצים אם נגרם נזק גופני לו או לעובדיו, לרכושו, למבני עזר שבשימושו או לציוד מכני הנדסי שלו.

פוליסת ביטוח שמכסה גם פגיעות לצד ג'

הפוליסה מאפשרת קבלת פיצוי כספי גם עבור נזקים שנגרמו לצד ג' עקב עבודות השיפוץ שבוצעו. נזקי גוף כמו פציעה או חלילה מוות על כל מה שמשתמע מכך, נזק לרכוש כמו רכב שעמד בסמוך למבנה וניזוק עקב פעולה של ציוד מכני הנדסי. כמו כן נזק לרכוש סמוך, כמו מבנה ארעי או קבוע אשר ממוקם בסמוך לאזור השיפוץ.

החשיבות בהפעלת ביטוח לתקופת השיפוצים

במקרה של ליקויים ובעיות לא צפויות, היקף הנזק בשיפוץ עלול להיות גבוה ולכן קיימת חשיבות בהפעלת הפוליסה עבור השקט הנפשי והפיצוי הכספי המלא מהביטוח.