ביטוח תלמידי מדינת ישראל אשר נעשה עד עתה באמצעות החברה למשק וכלכלה (בחברת כלל ביטוח) עבר החל מ ה-  1 בספטמבר 2016 לחברת איילון. הפרמיה המשוערת הכוללת של ענף זה:  כ- 113 מיליון ש"ח

המשמעויות האופרטיביות:

כותרת הפוליסה מדגישה שמדובר בכיסוי "רק בישראל" עם הרחבה למוטבים השוהים בחו"ל מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך. שינוי בהגדרה של המונח "תלמיד" בפוליסה, הגדרה חדשה שהתווספה – "סכום הביטוח הבסיסי", הרחבה מיוחדת לכיסוי תאונות דרכים בחו"ל ללא צורך בתשלום תוספת פרמיה

לחצו כדי לקרוא על שינויים אלו ונוספים ביחס לפוליסה שהייתה בתוקף בשנים הקודמות.