תיקון 190 לפקודה שנכנס לתוקף ביום 01.01.2012 העניק הטבות מס מוגדלות ליחידים שפועלים כבעלי שליטה. בכך הגיע לסיומו עיוות שהפלה בעלי שליטה לעומת שכירים אחרים בחברה.

להלן השינויים:

1.ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה למרכיב הפיצויים לא השתנתה – עד 11,950 ₪ לשנה (996 ₪ לחודש).
2.ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לקרן השתלמות לא השתנתה – עד 4.5% משכר שנתי עד 188,544 ₪ (15,712 ₪ לחודש).
3.אולם, ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה השתנתה, כדלקמן:

  • לא תוטל יותר מגבלה להוצאה זו ומשכך ההוצאה בגין בעלי שליטה תהא מותרת לחברה כמו עבור כל שכיר אחר בישראל.
  • משכך, החל מיום 01.01.2012, ניתן להפריש על חשבון החברה עד 7.5% משכר עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק (בשנת 2012 – 34,476 ₪ לחודש), מבלי שבעל השליטה יהיה חייב במס במועד ההפרשה, ומנגד החברה רשאית לדרוש את מלוא הסכום שהופרש על-ידה כהוצאה.
  • יש לזכור כי ההפרשה על חשבון החברה בשיעור 7.5% כוללת גם את ההפרשה לביטוח מפני אובדן כושר עבודה. משכך, חברה שמפרישה רק 5% למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה רשאית לדרוש הוצאה נוספת בשיעור 2.5% משכר עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק לביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

.כמו-כן, נקבע כי ההוצאה המותרת לחברה בגין קצבה שתשלם לבעל שליטה שפרש מהחברה או לקרובו לאחר פטירתו חלילה תוגבל לקצבה בגובה משכורתו הממוצעת בכל תקופת העבודה כפול 1.5% לכל שנת עבודה בחברה. זהו חידוש משמעותי שנקבע במסגרת תיקון 190 לפקודה שמאפשר לחברה "לקחת" על עצמה את הביטוח הפנסיוני של בעל השליטה ולשלם לו פנסיה תקציבית לאחר פרישתו מהחברה.

נכתב ע"י רו"ח צביקה משבנק

לקבלת יעוץ אישי מנציג מקצועי מלאו את הטופס למעלה או התקשרו לטלפון: 03-7688400