סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה מעניק לכם פטור ממס על רווחי הון בפוליסות חיסכון. כמה זה שווה ואיך מקבלים את ההטבה? כדאי לפעול מהר

אם נולדתם לפני 1 בינואר 1948, ויש לכם פוליסת חיסכון, אתם זכאים ליהנות מהטבת מס ייחודית ששוויה עשוי להגיע לאלפי שקלים.
ההטבה הזאת מגיעה לכם פעם בשנה, ועליכם לפעול כדי ליהנות ממנה. היא לא אוטומטית.

אנחנו ,כמובן, כאן לשירותכם, כדי לסייע לכם להרוויח.

לתשומת לב! על מנת ליהנות מהטבת המס לשנת 2020, עליכם להגיש בקשה עד 24.12.2020.

הכירו את סעיף 125ד' לפקודת מס הכנסה

סעיף 125ד' לפקודת מס הכנסה מעניק פטור ממס על רווחי הון של אזרחים ותיקים (כאמור, התאריך הקובע הוא 01.01.1948) בפוליסות חיסכון ובפיקדונות בנקאיים.
הפטור ניתן עד רווח ריאלי מסוים: 13,560 ש"ח לאדם יחיד, 16,680 ש"ח לזוג.

שיעור המס על רווחי הון הוא 25%. כלומר, הפטור ממס עשוי להיות שווה עד 3,390 ש"ח לאדם יחיד, ועד 4,170 ש"ח לזוג. הרבה כסף.

מהם התנאים לקבלת ההטבה?

  1. קיומה של פוליסת חיסכון (או פיקדון בנקאי) נזילה וללא שעבודים על שמכם.
  2. גילכם עומד בקריטריון הקובע. לקבלת הטבה לזוג, על שני בני הזוג להיות בגיל המתאים.
  3. בוצעה פעולת השקעה בפוליסת החיסכון (פדיון רעיוני, ראו הסבר).
  4. הגשתם בקשה לקבלת ההטבה במועד (בכל שנה מחדש).

מהו פדיון רעיוני?

כדי ליהנות מפטור מס על רווחי הון, צריכים להירשם רווחי הון על שמכם.
אם התוכנית שלכם היא סטטית ואינכם מבצעים בה פעולות משיכה או השקעה, בפועל לא ירשמו רווחים בתוכנית, ולא יהיה לכם בעבור מה לבקש ולקבל פטור ממס.

לכן החוק מתיר לבצע פעולה טכנית, שנקראת 'פדיון רעיוני', שהיא למעלה הדמיה של פעולות משיכה והפקדה (כן, כן, "כאילו"). בפועל לא קרה כלום, אבל טכנית נרשמה פעולה המזכה בהטבת מס.

הגשת בקשה להטבת מס בפוליסת חיסכון

כדי לקבל את הטבת המס יש למלא טופס, לצרף צילומי תעודת זהות וספח.

זכרו, חלון הזמן להגשת הבקשה עומד להסגר. פנו אלינו מיידית:

במייל: info@cnaan.co.il

בטלפון: 03-7688428

מהי פוליסת חיסכון?

פוליסת חיסכון היא למעשה תוכנית חיסכון נזילה לכל מטרה. למרות השם 'פוליסה' אין בה רכיבי ביטוח אלא חיסכון טהור.

היתרונות של פוליסת חיסכון:

  • נזילות מלאה – ניתן למשוך את כספי החיסכון, במלואם או בחלקם, בכל עת ללא קנסות לפדיון מוקדם.
  • מעבר חופשי ללא עלות בין מסלולי השקעה.
  • הטבות מס לשכירים ולעצמאים.

נצלו עכשיו את מלוא ההטבות והזכויות המגיעות לכם לשנת המס.

אנחנו לשירותכם.