המפקח על הביטוח התיר להוסיף 3 שאלות בנושא הקורונה להצהרת בריאות לפני רכישת ביטוחי בריאות וחיים

כמו שהיה צפוי, המפקח על הביטוח במשרד האוצר אישר לחברות הביטוח להוסיף מספר שאלות בנושא מחלת הקורונה, לטופסי הצהרת הבריאות אותם יש למלא לקראת הצטרפות לביטוח.

האישור ניתן באמצעות חוזר מיוחד שהונפק ביום 16.07.2020, ותוקפו מיידי.

החוזר של המפקח על הביטוח מבטא את הסיכון הנוסף שמוטל עתה, בעקבות מגפת הקורונה, על חברות הביטוח בבואן לבחון הנפקת פוליסה למבוטח.

עפ"י ההנחיות, חברות הביטוח רשאיות להוסיף להצהרת הבריאות 3 שאלות הקשורות למחלת הקורונה, וזאת בהתייחס לפוליסות מסוימות בלבד המצוינות בחוזר.

לאילו פוליסת ביטוח מתייחס החוזר?

  • ביטוח השתלות
  • ביטוח תרופות מחוץ לסל
  • כיסוי לבדיקות מתקדמות (אמבולטורי)
  • ביטוח לגילוי מחלות קשות
  • ביטוח חיים
  • ביטוח חיים למשכנתא

מהן השאלות שחברת הביטוח רשאית להוסיף להצהרת הבריאות?

  • האם אושפזת עקב מחלת הקורונה?
  • האם בהתאם לקביעה של גורם רפואי את/ה חולה כעת בקורונה?
  • האם יש חשד וקיימת אינדיקציה רפואית ראשונית לכך שאת/ה חולה בקורונה? (לרבות הופעת סימפטומים).

הצהרת הבריאות משמשת את החברות לאבחון את רמת הסיכון שמהווה עבורן כל מבוטח. לפי הצהרת הבריאות הן מחליטות האם להנפיק את הפוליסה המבוקשת ובאילו תנאים.

הצהרת בריאות היא מסמך משפטי. יש למלא אותו בשקיפות ובמהימנות מלאות, אי-דיוקים במילוי הצהרת בריאות עלולים פגוע ביכולתכם לרכוש את הביטוח, ואף לממש את הביטוח.

הצוות המקצועי של קבוצת כנען עומד לשירותכם לייעוץ מקצועי ולמתן פתרונות ביטוח בריאות וביטוח חיים בהתאמה אישית.