אחת התופעות הבולטות בעולם המערבי של ימינו היא העלייה בתוחלת החיים. עלייה זו גורמת למצב בו יותר ויותר אנשים נזקקים לטיפול סיעודי בעלויות גבוהות מאוד, העלולות להביא משפחות רבות למצוקה כלכלית (מי מאתנו לא מכיר בסביבתו מצב סיעודי?). כל אדם עלול להיקלע למצב סיעודי, כולל צעירים. ככל שאנו מזדקנים הסבירות לכך גבוהה יותר.

המחשה לעלויות הטיפול:

 • הוצאות בבית: כ-10,000 ש"ח לחודש (מטפל צמוד, תנאים סוציאליים, מחיה והוצאות שונות).
 • הוצאות במוסד: בין 15,000 ש"ח ל-20,000 ש"ח, תלוי ברמת המוסד.

בישראל חוק הבריאות הממלכתי מטיל את האחריות על המשפחה (חוק דיני מזונות והחוק הפלילי).


הביטוח הלאומי 
מספק טיפול בסיעוד במקרים הבאים:

 • מי שהגיעו לגיל קצבת זקנה (64 לאישה, 67 לגבר).
 • מי שנמצא בבית ולא במוסד רפואי.
 • מי שזקוק לעזרה לביצוע רוב או כל הפעולות היום-יומיות
 •  מבחן הכנסות: עד השכר הממוצע ייהנה מכל הזכויות, פחות מהשכר הממוצע ייהנה מהחלק  היחסי;
  מי שבידו פעם וחצי מהשכר הממוצע ייהנה ממחצית הזכויות ומי שמעל לא יקבל סיוע.

הזכויות בביטוח לאומי:

 • רמה א': 9.75 שעות שבועיות
 • רמה ב': 16 שעות שבועיות
 • רמה ג': 18 שעות שבועיות

 

משרד הבריאות:
מסייע למי שזקוק למוסד רפואי בתנאי שיש תקציב פנוי, מצבו הסוציאלי מחייב להוציא אותו מהבית והמשפחה מתחייבת להשתתף בהוצאה הממשלתית. בהעדר חוק בישראל הדואג למצב הסיעוד, אנו נדרשים לדאוג לעצמנו לכיסוי סיעודי.

הפתרונות:

 • הצטרפות לביטוח של קופות החולים, המעניקות פתרון חלקי, מומלצת מאוד, מכיוון שניתן בעזרתן להוסיף כיסוי פרטי משלים וכך להוזיל את הפרמיה.
 • ביטוח סיעודי קבוצתי במסגרת העבודה הוא בעיתי. אמנם היתרון בביטוח הקבוצתי הוא המחיר הנמוך ותנאי קבלה קלים יותר (חיתום), אך ביטוח זה מוקצב בזמן בין שלוש לשבע שנים, אין ודאות לגבי תוקף הפוליסה ותנאיה, חברת הביטוח יכולה לסיים את הפוליסה או לשנות תנאים ולהעלות הפרמיה. למעשה, ברגע שהתיק הקבוצתי מהווה איום כלכלי על חברת הביטוח, יש לה אינטרס לסיים את החוזה עם הקולקטיב. מבוטחים רבים חשבו שיש להם כיסוי וביום דין גילו שכבר אין להם ביטוח. הצטרפות לביטוח סיעודי בגיל מבוגר היא יקרה מאוד, החיתום קשה והסבירות להיות מבוטח קטנה.

 

ביטוח סיעוד פרטי:
הביטוחים הפרטיים בישראל הם המתקדמים ביותר בעולם, כשהקריטריונים למצב סיעודי נמוכים מאוד: הפוליסה היא פוליסת פיצוי הצוברת זכויות למקרה שהמבוטח הפסיק לשלם פרמיה (ערכי סילוק).

החוזה הוא חוזה משפטי התקף לכל החיים ורק המבוטח יכול לסיים חוזה זה.
הפרמיה היא פרמיה קבועה אשר נקבעת על פי גיל כניסה.

מי זקוק לביטוח סיעודי?
כולנו זקוקים לביטוח סיעודי.
ההסתברות למקרה סיעוד במהלך החיים בעולם המערבי עומדת על 40% וההוצאה השנתית למקרה סיעוד נאמדת בכ-150 אלף ש"ח – קטסטרופה שרובנו לא נוכל לה.
באיזה גיל כדאי לעשות ביטוח סיעודי?
התשובה לשאלה זו היא חד משמעית, בגיל צעיר.

הנה כמה סיבות:

א. פרמיה קבועה עולה באחוזים גבוהים בכל גיל לדוגמא: ילדה בת 8 תשלם בסביבות 80 ש"ח לחודש עבור פיצוי ל-10,000 ש"ח לכל החיים.
אישה בת 40 תשלם כ-380 ש"ח לחודש לאותו כיסוי.

ב. ערכי סילוק – צבירת זכויות לאחוז מסוים מהסכום אותו קנינו במקרה של הפסקת תשלום הפרמיה.
לדוגמא: ילדה בת 8 תצבור לאחר 40 שנה כ-80% מהסכום שיש בפוליסה.

המשמעות היא שעם פרמיה נמוכה ויכולת לסלק את הפוליסה בגיל צעיר יחסית אנו מקבלים הגנה כלכלית ללא תלות בשום פוליסה קבוצתית.

מובן שחשוב שיהיה לנו כיסוי סיעודי ואין זה משנה מה הגיל, אך מכיוון שהמחירים גבוהים ניתן להתאים תוכנית שתיתן מענה אופטימלי במחיר הנמוך ביותר תוך בחינת כל התוכניות המוצעות בשוק.

מאחר והתאמה כזו מחייבת התייחסות אישית לנושאים מקצועיים רבים כגון: כיסויים הניתנים על-ידי קופות החולים, השב"ן, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי, כיסויים מטעם מקום העבודה וביטוחים פרטיים, אנו שמחים לאפשר "דלת פתוחה" לכל שאלה והבהרה.