חודש יולי היה חודש חיובי בשווקי ההון בארץ ובעולם.
העליות בשווקים השונים הניבו תשואה ממוצעת של כ2% בקופות הגמל השונות במסלול הכללי. הנתון של תשואה מצטברת מתחילת השנה (כולל יולי) של 2.8% מלמד עד כמה חודש זה משמעותי לתשואה השנתית.
באירופה, עד כה העסקים רגילים, נראה כי משבר הbrexit כבר "מתומחר" בפעילות הגוש.

ישראל:
שיעור האבטלה בארץ הינו הנמוך ביותר שהיה עד כה 3.9%.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכנה את האומדן לצמיחת המשחק ל-1.7
במקום הגרסה המוקדמת של 1.3%.
ריבית בנק ישאל נותרה על כנה ברמה של 0.1%.
היצוא עלה ל-1.6% ואילו המדד עלה ב0.3%, וזאת למרות ירידה של כ-5% בסעיף הפירות והירקות.
העליות בשוק המניות בארץ היו משמעותיות במדד 25 ו-4.3% ו-5.1% במדד ת"א 100.
ארה"ב:
הצמיחה בארה"ב ברבעון השני נמוכה מהתחזיות.
הצריכה הפרטית עלתה ב-4.2% וכן עליה ביצוא לאחר שלושה רבעונים של ירידות.
מנגד, ירידה בהשקעות בבניה וצמיחה בכלכלה האמריקאית ב- 1.2% במקום צפי של 2.5%.
דוחות טובים של החברות הובילו לעליות חדות בשווקי ההון בארה"ב.
מדד ה-500 s&p השיג עליה של 3.6% גם במדד הדאו- ג'ונס נרשמה עליית תשואות של 2.8%.

אירופה:
כאמור, המשבר של brexit "עוכל" על ידי גוש האירו, והצמיחה המתוכננת של הגוש שהייתה 0.3% עמדה ביעד.
תוצאות מבחני הלחץ של הבנק המרכזי מראות שהבנקים האירופאים עומדים ביעדי הבנק למעט בנק איטלקי שלא עבר את הבחינות ויצטרך לגייס הון.
עליות בשווקי המניות השונים: מדד הפוטסי רשם עליה של 3.4% ומדד הדאקס
רשם עליה של 6.8%.