חודש יוני היה חודש מפתיע גם לאנליסטים.
ב-24 ליוני החליט העם האנגלי להיפרד מגוש האירו ואפילו האנגלים הופתעו מההחלטה, קל וחומר שאר העולם.
כאמור, השווקים הניחו כי אנגליה תישאר באיחוד ולכן לפני המשאל התחזק הליש"ט ונרשמה עליה בשווקי המניות.
עם היודע התוצאות, שווקי המניות בכל העולם חוו ירידה חדה וכן פיחות בשער ליש"ט.
כיום, ניתן לומר שהמשבר והחששות התמתנו, תרמו לכך הידיעות שהיציאה מהאיחוד הינה תהליך ארוך וכן שכל הבנקים המרכזים והבנק המרכז בבריטניה מצהירים על המשך הרחבות מוניטריות צפויות.

ישראל:
בנק ישראל הותיר כצפוי את הריבית 0.1% – ללא שינוי.
הלמ"ס עדכן את שיעור הצמיחה ברבעון הראשון של השנה ל-1.3% לעומת 0.8% באמדן הקודם.
היצוא ירד ב-1.1% ואילו היבוא גדל ב-2.6%, נמשכת מגמת קיטון באחוז המובטלים.

להלן תשואות מתחילת השנה במדדים מובילים:

  • מדד 25 – 8.5%-
  • מדד 100 ירידה של 7.9%-
  • באג"ח הממשלתי השקלי תשואות 2.2%
  • באג"ח קונצרני תל בונד 20 עם תשואה של 2.97%.

ארה"ב:

מודי'ס חתכה את תחזית הצמיחה של כלכלת ארה"ב ב-2016 לרמה של 2%, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 2.3%.
דו"ח תעסוקה חיובי ועליה בקצב המכירות, עליה בשיעור חד של 16.6% במכירות בתים חדשים.
מדד אמון הצרכנים בארה"ב ירד לרמה של 92.6 נקודות בחודש מאי, לעומת צפי לעלייה לרמה של 96.1 נקודות.
הפד צופה שתי העלאות ריבית ב2016, אך מאידך, הוריד את תחזית הצמיחה
לכלכלת ארה"ב ל2%.

להלן תשואות מתחילת השנה במדדים מובילים:

  • S&p500 -י2.69%
  • הנאסדק – 3.29%-

אירופה:
גוש האירו מציג שיפור בכמה אינדיקטורים:

  • שיעור האבטלה נותר יציב ברמה גבוהה – 10.2%
  • האינפלציה מוסיפה להיות שלילית
  • עליה במדד אמון המשקיעים
  • עליה בייצור התעשייתי

בנוסף, סוכנות הדירוג s&p הודיעה על הורדת הדרוג לבריטניה בשתי דרגות עם תחזית שלילית.
ניתן לומר שבמרבית קופות הגמל עיקר החשיפה של השקעות חו"ל מכוונת לארה"ב ולא לאירופה.