חודש אוגוסט היה חודש חיובי בשווקי ההון בארץ ובעולם, העליות בשווקים השונים הניבו תשואה ממוצעת של כ- 0.3% בקופות הגמל השונות במסלול הכללי.
סך התשואה במסלולים הכלליים עומדת על כ- 3% מתחילת השנה.
 
ישראל:
הכלכלה המקומית צמחה ברבעון זה ב- 3.7% הרבה מעל הציפיות ואחוז האבטלה במשק ממשיך להיות נמוך מאד 4.7%.
מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.4% בחודש יולי.
ב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית בשיעור של 0.6%.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: מדד ת"א 25 ירד ב- 0.8%, מדד ת"א 100 ירד ב- 0.1% ואילו מדד ת"א 75 עלה בחדות: ב-3.5%.
אגב, מכאן ניתן להבין חלק פערי התשואה בין יצרנים שונים באותה חשיפה למניות.

ארה"ב:

המשך התרחבות כלכלית שמחזקת את הסיכוי להעלאת ריבית בקרוב.
סקטור הנדל"ן נהנה כעת מתקופה של ריבית נמוכה ומשיפור בנתונים הכלכליים של המשק האמריקאי.  בארה"ב נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-S&P ירד ב- 0.1%, מדד הנאסד"ק עלה
ב- 1.0% ואילו מדד הדאו ג'ונס ירד ב- 0.2%.
אירופה:
מדד הפוטסי רשם עליה של 0.8%
באירופה: ה-DAX הגרמני עלה ב- 2.5%, ה-CAC הצרפתי עם תשואה 0%

הריבית השלילית באירופה משיגה את האפקט הרצוי, בין אם באמצעות עידוד מתן אשראי בנקאי או החלשת האירו- שהם בעלי השלכות חיוביות על הפעילות הכלכלית.
נראה כי הברקסיט השפיע יותר על אירופה מאשר על אנגליה.