תוצאות הרבעון ממחישות את האמירה ש"לא ניתן לתזמן את שוק ההון", ירידות חדות בחודשים ינואר עד למחצית פברואר הופסקו בפתאומיות על ידי עליות שנמשכו בחודש מרץ.
ושוב… לקוחות ש"מצמצו" ומשכו כספים או עברו באמצע פברואר למסלולים שקליים פספסו את העליות שתוארו להלן.
העליות בשווקים יצרו תשואה ממוצעת של כ- 1.5% בחודש מרץ במסלולים הכלליים.

ישראל:
הכלכלה הישראלית צמחה ברבעון הרביעי של 2015 ב-3.9% לעומת צמיחה של 2.5% ברבעון השלישי של השנה. ריבית בנק ישאל נותרה על כנה וכפי הנראה לא תשתנה בזמן הקרוב.
בנק ישראל עדכן את תחזית הצמיחה לשנת 2016 ל-2.8%, נזכיר שהצמיחה בשנת 2015 הייתה 2.5%.
היצוא צמח ב-7.6% ואילו המדד ירד ב-0.5%. עיקר הירידה בממד נובעת מהירידה החדה במחירי הדלק.
לאחר התיקון של חודש מרץ התמתנו הירידות בשווקי ההון.
תשואות רבעון ראשון: מדד 255.13%- ובמדד 100 ירידה של 4.93%-.

ארה"ב:
הבנק המרכזי עדכן שיעבור למתווה של שתי העלאות ריבית בשנת 2016 במקום 4 שתוכננו, תגובת המשקיעים לבשורה
הייתה חיובית מאד.
שיפור ברוב הפרמטרים בכלכלת ארה"ב, ירידה נוספת באבטלה ל-4.9%, עליה בשכר הממוצע ב-0.5% וכן עליה במדד
היצור התעשייתי.
תשואות רבעון ראשון: מדד ה-500 s&p עלה ב-0.77% ואילו הנאסד"ק ירד ב -2.75%-.

אירופה:
הנגיד ממשיך במדיניות האגרסיבית של הרחבה מוניטרית ואף הודיע על הפחתת הריבית על פיקדונות ב-0.1% וכעת היא
עומדת על ריבית שלילית בגובה -0.4%.
ניתן לומר באופן כללי שאין שיפור ברוב המדדים, מאידך קיימת רגיעה וירדה במפלס הבהלה.
האיומים הבאים על אחדות גוש היורו הינם הצבעת אזרחי אנגליה לעניין הפרישה מגוש האירו שמתוכננת ליוני.
נזכיר שלפני שנה בתאריך זה האיום על שלמות הגוש הגיע באמצעות חדלות הפירעון של יוון.
מדד יורו 600 רשם מתחילת רבעון ראשון ועד כה ירידה של7.73%-.