עדכונים

לקוחות יקירים,

משבר הקורונה, שינוי אורך החיים והתנועה מעלים שאלות ודרכי צרכנות חכמה לעניין ביטוח הרכב.

ריכזנו בדף זה את משמעות הפעלות ודרך ביצוען.

אנו מניחים כי במהלך הימים הקרובים יהיו שינויים נוספים – ממליצים לכם לעקוב אחרי הפרסומים שלנו באתר.

המידע הינו כללי ולפני ביצוע יש לברר אתנו את המשמעות לפי חב' הביטוח הספציפית שלך .

ביטוח מקיף

השבתת ביטוח מקיף :כיסוי נזק לרכב ללא נסיעה. (כולל גנבה ופגיעה ברכב ).

 • החזר כספי של 50% מהפרמיה לאותה תקופה.
 • בעת החזרת הכיסוי המלא לתוקף תידרש  הצהרה או בדיקה לווידוא תקינות הרכב.
 • תקופה מינימלית – 30יום. 

הקפאת ביטוח מקיף – ביטול כל הכיסויים הביטוחיים .

 • החזר כספי מלא לתקופה. 
 • בעת החזרת הכיסוי המלא לתוקף תדרש  הצהרה או בדיקה לווידוא תקינות הרכב.
 • אין תקופה מינימלית.

ביטוח צד ג'

ביטול כל הכיסויים הביטוחיים.

 • החזר כספי מלא לתקופה. 
 • בעת החזרת הכיסוי המלא לתוקף תידרש  הצהרה או בדיקה לווידוא תקינות הרכב.
 • אין תקופה מינימלית.

ביטוח חובה

בשלב זה אנו ממליצים לא לבצע הקפאה / השבתה  – במקרים אלו לא ניתן להזיז /להניע את הרכב . הן מפאת מורכבות ההליך והן מפאת הסיכון . 

 

כללי:

 • לא ניתן לעשות את הפעולות הנ"ל לרכב משועבד.
 • כל פעולה מבוצעת  בכתב – מצ"ב טפסי בקשה.
 • אנחנו לרשותכם בייעוץ ובהכוונה – בפרטי הקשר באתר. 
 • המידע הינו כללי ומשתנה לפי סוג הפוליסה והחברה המבטחת. 
 • התנאים הקובעים הינם תנאי הפוליסה.