פריצה לבית:

במקרה פריצה יש להודיע למשטרה ולהמתין לזיהוי פלילי שיגיע למקום. יש לקבל אישור מהמשטרה בדבר הגשת תלונה.

יש להודיע לנו באופן המהיר ביותר ואנו נשלח שמאי. במידה ומתחילים לסדר את הבית לפני בוא השמאי יש לצלם את אי הסדר בבית.

במידה וקיים נזק לדלת ו/או למנעול, המחייבים החלפה מיידית, יש להשאיר לשמאי את הפריט שהוחלף.

שריפה בבית:

כאשר מדובר באש עליה לא ניתן להשתלט ולכבות עצמאית, יש לפנות לשירותי כיבוי אש.

יש להודיע לנו באופן המהיר ביותר ואנו נשלח שמאי וחברת שיקום במידת הצורך.

כדאי לשים לב לעובדה שישנם שמאים עצמאיים המקושרים לאתר שירותי הכיבוי, מגיעים למקום האירוע ומציעים את שירותיהם. שמאים אלו אינם מייצגים את חברת הביטוח והם עשויים לגבות תשלום עבור שמאות פרטית שהינה מיותרת.