חוק דמי מחלה משנת 1976 מחייב את המעסיק, על חשבונו, בתשלום לעובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה באופן זמני או קבוע וזאת כתוצאה ממצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו (מחלת בן/בת זוג, מחלת ילד, מחלת הורה וטיפולי פוריות).

ב-1 בפברואר 2009 נכנס לתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, שעיקרו הרחבת המידע המוצג לעובד בתלוש המשכורת והחמרת הענישה על הפרה של חוק הגנת השכר.

תיקון מס' 24 קובע כי על המעסיק להציג בתלוש השכר את מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה.

ב-22 במרץ 2011 התקבל בכנסת תיקון לחוק דמי מחלה, תיקון (מס' 4) התשע"א-2011, על פי התיקון, דמי המחלה יהיו בשיעור מלא ולא 75% (החל מיום 1.4.2011).

לפי התיקון בחוק, דמי המחלה שישולמו החל מהיום הרביעי יהיו בגובה של 100% מהשכר ולא 75% כפי שהיה עד כה. בהתאם לכך עודכנו גם הסכומים עבור היום השני והיום השלישי, במקום 37.50%, התעריף יעמוד על 50%.

חבות המעסיק:

חבות המעסיק לתשלום דמי מחלה משתנה בהתאם להסכם הקיבוצי ולצווי ההרחבה, בהתאם לענף אליו משתייך המעסיק ויכולה להגיע עד לכ-300 ימים בשנה לעובד.

התוכנית לימי מחלה מאפשרת למעסיק:

  • לבטח כל עובד (גם אם הוא חולה במחלה כלשהיא, אך כשיר לעבודה) עד גיל 65 ללא צורך
    בהצהרת בריאות או בדיקה רפואית אישית.
  • התאמת הכיסוי בהתאם לנדרש ע"י ההסכמים הקיבוציים.
  • במקרה של תאונת עבודה יינתן פיצוי ל–12 הימים הראשונים בהתאם לחבות המעביד.
  • רצף ביטוחי – מביטוחים קודמים.
  • כיסוי ביטוחי בהתאמה אישית – ע"פ צרכי החברה והעובדים תוך חסכון בעלות.
  • ידע וניסיון מקצועי.
  • דוחות שליטה ובקרה (דו"ח יתרות ימי מחלה לכל עובד- תיקון 24 לחוק הגנת השכר).
  • העברת החבות בגין היעדרות העובדים כתוצאה ממחלה או תאונה לחברת ביטוח.

התוכנית מוכרת כהוצאה עד ל-2.5% משכר העובדים.
נשמח לעמוד לרשותכם למידע נוסף ולפגישת יעוץ.

בכבוד רב,

שי טנר

מנכ"ל כנען בריאות

054-3330866