מקרא אירועים

1 – פוליסות 100% מבטיחות תשואה, צמוד אג"ח.

2 – פוליסות 40% מבטיחות תשואה ו-60% משתתפות ברווחים.

3 – פוליסות משתתפות ברווחים.

3-א' – משיכת תגמולים לאחר 6 חודשים מובטל/עצמאי.

4 – משיכת כספי תגמולים לעצמאי לאחר תקופה של 15 שנים מתחילת ההפקדה.

4-א' – פוליסות עדיף עצמאים שהחלו באפריל 97. כספים ניתנים למשיכה בגיל 60 בלבד.

5 – חוק הסדרים 2000 כל הכספים שהופקדו מינואר 2000 ניתנים למשיכה כקצבה בלבד החל מגיל 60.

6 – ועדת רבינוביץ', החל מ-9 במרץ 2003, חובה להפריש בביטוחי מנהלים לאותה קופת גמל
(עובד ומעביד).

6-א' – מס רווחי הון של 15% מהרווח של הריבית הריאלית על הפקדות מינואר 2003.

7 – כל ההפקדות בפוליסות מנהלים הון החל מינואר 2005, ניתנים למשיכה מגיל 60 ואילך.

8 – ניתן להגדיל הפרשות בביטוח מנהלים בהפרשות לתגמולים – מעביד 7.5%, עובד 7%
(בתנאי שישנה הפרשה מינימלית זהה של 5%).

9 – כל הפדות כספים בפוליסות הון וקופות גמל "תגמולים לעצמאי" החל מינואר 2006 ניתנים למשיכה
החל מגיל 60 (ותק 5 שנים).

10 – כל פוליסות ההון הופכות לפוליסות קצבה (לא משלמת) אין יותר פוליסות הוניות!

11 – החל חוק פנסיה חובה.

12 – כספי התגמולים ניתנים למשיכה גם ללא הפסקת עבודה.

13 – ניתן לקבל קצבה החל מגיל 60 – ותק של 5 שנים לפחות.

14 – גיל פרישה לנשים 64 לגברים 67, ניתן לקבל את כספי הפיצויים גם בהתפטרות.

15 – ביטול מס רווחי הון.