רשימת הרופאים והמנתחים העובדים עם חברות הביטוח הגדולות: כלל, מגדל, מנורה, הראל, הפניקס ודקלה.
הרשימות מופיעות באתרי חברות הביטוח והן באחריותן.

  • רופאים ומנתחים שעובדים עם חברת כלל
  • רופאים ומנתחים שעובדים עם חברת מגדל
  • רופאים ומנתחים שעובדים עם חברת מנורה
  • רופאים ומנתחים שעובדים עם חברת הראל
  • רופאים ומנתחים שעובדים עם חברת הפניקס 
  • רופאים ומנתחים שעובדים עם חברת דקלה 
  • רופאי שיניים, מרפאות ומכוני צילום העבודים בהסכם עם חברת דקלה