מאת: יאיר בן דוד, מנכ"ל כנען פיננסים

אנו מסכמים רבעון מוצלח מאד בכל האמור בשוק ההון בישראל, לעומת זאת שווקי ההון בחו"ל ובדגש על שווקי ארה"ב, אכזבו.
ניתן לומר שהתשואה שהושגה בקופות הגמל במסלולים הכללים דומה לתשואה שהושגה בכל שנת 2014, כ-5% תשואה ברבעון ראשון של 2015.

ישראל
האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו החודש משקפים תמונה חיובית.
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.3%, שיעור האבטלה במשק ללא שינוי(5.3%).
בנק ישראל הותיר כצפוי את ריבית בנק ישראל בגובה 0.1%.
השקל התחזק החודש ב- 1% מול סל המטבעות והתחזק ב-3% מול הדולר.
מדד ת"א 25 עם תשואה בחודש אפריל של 1.2%, ובסה"כ מתחילת השנה 12.28%.
מדד כללי של אגח קונצרניות צמודות מדד עלה ב- 0.9%, ואילו מדד האג"ח הממשלתיות הצמודות למדד הניב בחודש זה תשואה של 1.7%.

ארה"ב
בסיכום רבעון ניתן לומר, כי הצמיחה ברבעון זה הייתה אפסית(0.2%) ירידה חדה ביצוא(7.2%-) חלק מהירידה נזקף לחובת העלייה בשער הדולר, נתון אשר פגע ביצואנים בארה"ב.
רבים מהאנליסטים צופים כי מכאן ואילך תתחיל עליה בצמיחה, ושיפור באינדיקטורים השונים.
הירידה במחיר הנפט תרמה לירידה בהשקעות באנרגיה, דוח התעסוקה בחודש מרץ היה גם הוא חלש מהצפוי.
לאור האמור, ניתן להניח שכל עוד מצב הכלכלה בארה"ב יחשב כ"חלש" יקשה על הנגידה לקבל החלטה על העלאת ריבית.(להזכירכם דובר על חודש מאי כחודש ההעלאה המתוכנן)
כאמור, בסיכום רבעון ראשון מדד ה s&p 500 הניב 1.29% והנאסד"ק 4.3% מתחילת השנה.

אירופה
בגוש האירו תחזיות הצמיחה ממשיכות לעלות והאינפלציה עלתה מעט, תוכנית הרכישות החודשית בהיקף של 60 מיליארד אירו נמשכת.
סקר האשראי של ה-"bank lending survey" מצביע על גידול בביקוש לאשראי, בעיקר אצל משקי הבית.
היצור התעשייתי עלה ב-1.1% בפברואר והיצוא והיבוא עלו ב-3% כל אחד.
הדאקס הגרמני ירד ב- 4.3%, ואילו הcac הצרפתי עלה ב-0.3%.
ביפן נרשמה מגמה חיובית והניקיי עלה בשיעור של 1.6%.

לפרטים נוספים, וקביעת פגישה
פנה להילה שמשון
מנהלת תיקי לקוחות VIP – כנען פיננסים
טלפון: 073-2451097 | נייד: 054-3026835 | דוא"ל: hilla@cnaan.co.il

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח.