ביטוח סיעודי מהווה רשת ביטחון כלכלית המגנה מפני מצוקה כלכלית והתדרדרות איכות החיים של החולה הסיעודי ומשפחתו. טיפול סיעודי הוא טיפול יקר, ארוך טווח ומתיש נפשית עבור כל הנוגעים בדבר.

מהו מצב סיעודי?

מצבו של אדם מוגדר כסיעודי במידה ותפקודו הגופני נפגע ואין ביכולתו לבצע באופן עצמאי פעולות יומיומיות בסיסיות כגון הליכה, רחצה, קימה ושכיבה, התלבשות, תזונה ושליטה בסוגרים. מצב סיעודי עשוי להיות זמני כתוצאה מניתוח או מחלה קשה, אך במקרים רבים, בעיקר בקרב בני גיל הזהב, מדובר במצב כרוני, שאינו ניתן לשיקום או הטבה. מצב סיעודי מורכב מתייחס למטופלים סיעודיים הסובלים ממחלות נוספות, הדורשות טיפול רפואי מתמשך כמו במקרה של סרטן, פצעי לחץ, הזנה חוץ גופית וכדומה. תשושי נפש, שתפקודם הגופני נפגע כתוצאה מפגיעה מוחית או כאלו הזקוקים להשגחה מתמדת, נכללים אף הם באוכלוסיית החולים הסיעודיים.

טיפול סיעודי ומקורות מימון

חולה סיעודי מורכב נמצא באחריות קופת החולים ומלבד השתתפות עצמית, נטל מימון האישפוז מוטל על מערכת הבריאות; אך מה בנוגע למרבית האנשים שמצבם סיעודי ואינם סובלים ממחלות אחרות?אדם במצב סיעודי נמצא באחריות משפחתו, המקבלת סיוע חלקי מטעם קופת החולים, ביטוח לאומי ומשרדי הבריאות והרווחה. העזרה תלויה בתוצאות בדיקה רפואית וברמת ההכנסה של החולה, של בן או בת הזוג והילדים. את המימון לטיפול המלא יש לגייס באופן פרטי או באמצעות רכישת ביטוח סיעודי.

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הינו הסכם (פוליסה) בין אדם לבין חברת ביטוח, המבטיח השתתפות במימון אישפוז או טיפול סיעודי ביתי בתמורה לתשלום חודשי קבוע (פרמיה) ובהתאם לתנאי ההסכם. קיימות פוליסות ביטוח סיעודי מגוונות, שמקנות כיסוי בהיקף משתנה; ההבדל העיקרי הוא סך המימון, המובטח לאדם במידה ומצבו יהפוך סיעודי. הפרמיה נקבעת על פי מדדים בסיסיים הכוללים גיל, מצב בריאותי וסוג המסלול הביטוחי שנבחר.

למי מיועד הביטוח הסיעודי והיכן ניתן לרוכשו?

ביטוח סיעודי מיועד לכל אדם הזקוק לעזרה משמעותית בתפקוד השוטף. אין ספק, כי עם הגיל עולה הסיכון להגיע למצב סיעודי, אך היערכות למצבי קיצון, העלולים לגבות מחיר יקר מהמטופל ומשפחתו, ברוכה תמיד; והשאלה, האם להצטייד בפוליסת ביטוח סיעודי, היא שאלה כלכלית במהותה. ניתן לרכוש ביטוח סיעודי באופן פרטי, דרך סוכן ביטוח או דרך קופות החולים (הכיסוי ניתן באמצעות חברות הביטוח) רכישת ביטוח דרך קופת החולים אינה מותנית בבדיקת בריאות, אלא נקבעת על פי גילו והיקף הכיסוי. בחלק מן הקופות, גובה הכיסוי מושפע מגיל המבוטח בזמן רכישת הביטוח (היקף הכיסוי עולה ככל שההצטרפות לתכנית נעשית בגיל צעיר יותר).

מה לבדוק לפני רכישת ביטוח סיעודי?

כשלב מקדים לרכישת ביטוח סיעודי רצוי להשוות מספר פוליסות ולבחון את נקודות הבאות:

  • תנאי הפוליסה ובעיקר הסעיפים המתייחסים למשך תקופת הפיצוי (שימו לב, כי 4 שנים הן משך הזמן של אישפוז סיעודי ממוצע), היקף הפיצוי, השתנות הפרמיה ומשך תקופות ההמתנה.
  • במידה וחברת הביטוח קבעה לכם סעיף חריגים אישיים, התייעצו עם רופא משפחה או גורם מקצועי אחר בדבר כדאיותה.
  • במקרה והפוליסה אינה כוללת דרישה לבדיקה רפואית, יכולה חברת הביטוח לסרב להעביר תגמולים בגין מצב רפואי קודם. קימות הגדרות זמן מפורשות אותן יש לבדוק; ברוב המקרים מדובר על דחיית הפיצוי בשל בעיה רפואית מוקדמת תוך שנה או חצי שנה מיום ההצטרפות.
  • ענו על שאלות כגון האם יש בידיכם אפשרות לעמוד במימון טיפול סיעודי? האם תעמדו בתשלומי הפרמיה בהווה ובעתיד? האם מצבכם הכלכלי יזכה אתכם במימון הטיפול?
  • בידקו האם כבר יש בידיכם ביטוח סיעודי במסגרת הקופה.
  • סעיף "ערך מסולק" נועד להגן על המבוטח במקרה ואינו יכול להמשיך לשלם את הפרמיה. בידקו אם הסעיף קיים ואילו תנאים הוא קובע לקבלת תגמול חלקי.

עוד על ביטוח סיעודי תוכלו לקרוא כאן.