תאונות הן בלתי צפויות מטבען. הן עלולות לקרות בכל זמן ולכל אחד בדרכים, בפעילות ספורטיבית או אפילו סתם בבית או ברחוב. פוליסת הביטוח לתאונות אישיות מאפשרת למשפחתך להתכונן לבלתי צפוי ולקבל סיוע כספי במקרה של פגיעה חמורה, אשפוז או הזדקקות לסיעוד כתוצאה מתאונה. עיקרי הכיסוי לביטוח תאונות אישיות: תוכנית הביטוח מעניקה חבילת כיסויים הנגרמים עקב תאונה:

 • מוות כתוצאה מתאונה – פיצוי חד פעמי.
 • אובדן או פגיעה מלאה של איברים שברשימה כתוצאה מתאונה**
 • שברים כתוצאה מתאונה**
 • כוויות כתוצאה מתאונה**
 • פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים כתוצאה מתאונה (לאחר שני ימי המתנה).
 • מצב סיעודי כתוצאה מתאונה (לאחר 90 ימי המתנה) – פיצוי חד פעמי.
 • הוצאות נלוות לאשפוז כתוצאה מתאונה הכוללים: הוצאות פינוי באמבולנס, פינוי אווירי בין בתי החולים, הוצאות אחות פרטית והוצאות שהייה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בבית מלון בעת אשפוז ארוך.
 • נכות תעסוקתית (בחלק מחברות הביטוח).
 • ניתן להרחיב את הפוליסה ולקבל כיסוי גם לספורט אתגרי ונסיעה ברכב דו גלגלי וטרקטורון.

** הפיצוי הינו בשיעור מלא או יחסי של סכום הביטוח, בהתאם לאיבר הנפגע.   כיסוי ייחודי לילדים תאונות הן גורם התמותה והתחלואה העיקרי בקרב ילדים ומתבגרים צעירים וכן גורם מוביל לנכות בגילאים אלו. ע"פ נתוני אתר "בטרם" (אתר העוסק בבטיחות לילדים):

 • כ – 180,000 ילדים פונים מדי שנה לחדרי המיון בישראל בגין פגיעות.
 • כ – 20,000 ילדים מתאשפזים מדי שנה בבתי-החולים בשל תאונות.
 • כ – 200 ילדים מתים מדי שנה מתאונות ומפגיעות לסוגיהן.

ביטוח תאונות אישיות מקנה פיצוי כספי במקרה של פגיעה חמורה ואשפוז של ילדים כתוצאה מתאונה, זאת על מנת לאפשר מימון הוצאות המשפחה, הנגרמות כתוצאה מהפגיעה של הילד כגון אובדן הכנסה, הוצאות הפסקת לימודים וכד' וכן תשלום הוצאות לשיקום הילד.   תנאים כלליים לפוליסה:

 • גיל כניסה לתוכנית: 3-74.
 • תום תקופת הביטוח: למבוטח בוגר: 80 לילד: 25 .
 • הפרמיה הינה קבועה ואינה משתנה במהלך תקופת הביטוח, למעט הצמדה למדד ובכפוף לתנאי הפוליסה.