מהות הביטוח:

• התאמת תמהיל תיק ההשקעות/קופת הגמל לפרופיל הלקוח.
• בקרה על איכות ניהול ההשקעה של כלל החסכונות של הלקוח.
• ניתוח תשואות של החסכונות הקיימים ביחס לגופים דומים.
• בקרה על גובה דמי ניהול של הקופות והחסכונות הקיימים.
• מתן המלצות והכוונה להתמודדות מול עלויות מיותרות של הבנקים השונים.
• מתן אפשרות צפייה בכלל התוכניות הפיננסיות והפנסיוניות של הלקוח באתר הקבוצה.
• ניתוח צרכי הלקוח/המעסיק והבנתם, בניית תמהיל ההשקעות הרצוי בהתאם.

חמישה קריטריונים עיקריים לבחינת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות:

1. תשואה עודפת לאורך זמן מול ממוצע קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, הנמדדת אל מול המתחרים
הרלוונטיים תוך שימת דגש על השוואה ברמות סיכון זהות.
2. פיזור סיכונים: נבחנת מידת החשיפה לחו"ל.
3. נבחנת רמת החשיפה לאג"ח המדורגות פחות מ-bbb או השקעות ללא בטוחה מספקת.
4. ציון מדד שארפ: מדד המתאם את התשואה שהושגה מול הסיכון שנלקח.
5. ותק וניסיון של הצוות אשר מנהל בפועל את השקעות הקופה.

הפרמטרים העיקריים שנבחנים ע"י כנען בניהול פוליסה פיננסית:
1. בחינת התשואה לאורך זמן מול תשואת היצרנים השונים.
2. פיזור סיכונים: נבחנת מידת החשיפה לחו"ל.
3. וותק וניסיון של מנהלי התיק בפועל.

חשוב שתדעו,
אנחנו ממליצים על הקופות והמוצרים הפיננסים על סמך ניתוח ביצועים תקופתי של היצרנים הפיננסים השונים.

לצפייה בפרופיל תיק השקעות – לחצו כאן

*אין באמור משום יעוץ השקעות ונייר זה אינו מחליף ניתוח תיק אישי על-ידי בעל רישיון אשר יתאים את המוצר המתאים לפי העדפות ונתוני הלקוח.