ביטוח דירה

ביטוח דירה מבנה ותכולה

פירוט התחומים המכוסים בביטוח דירה

פוליסת הדירה הינה פוליסה תקנית – כלומר המחוקק קבע תנאי מינימום לסעיפי הביטוח השונים וחב' הביטוח יכולה לשנותם רק כאשר היא מטיבה עם המבוטח.

אנחנו בקבוצת כנען עובדים עם כל חב' הביטוח הגדולות וכמובן דאגנו להשגת תנאים מיוחדים ללקוחות הקבוצה הן במחיר והן בתנאי הביטוח.

ברצוננו להביא לידיעתכם את עיקרי הכיסוי ולהדגיש בפניכם את היתרונות ולהבליט את האותיות הקטנות.

ניתן לחלק את את הכיסויים לביטוח הדירה ל-3 פרקים עיקריים:

1. קביעת סכום ביטוח המבנה

ראשית מהו מבנה? מבנה אינו רק הקירות והמרפסות, אלא כולל גם את הדוודים, מתקני ההסקה וצמודי המבנה (ארונות קיר, מזגנים, מטבח). המבנה כולל גם את חלקו היחסי של המבוטח בשטח המשותף .

רוב הדירות והבתים מבוטחים כיום על פי עלות הבנייה כלומר עלות מטר בניה (שנעה בין 700$ ל-1500$ למטר) כפול מס' שטח הדירה.

שיטה זו מבטיחה כי במקרה של רעידת אדמה/שרפה תשפה חברת הביטוח את המבוטח בעלות כספית שתספיק לשיקום ביתו (ראה סעיף תת- ביטוח).

הבעיה: שיטה זו אינה משקללת את ערך הקרקע! כלומר לקוח המתגורר בבית משותף וחלילה איבד את כל רכושו יהיה תלוי בהקמת הבניין כולו מחדש ובהסכמת כל הדיירים לבנייתו. הלקוח לא יקבל את ערך הנדל"ן של הדירה.

טיפ: כיום ניתן לבטח את הדירה בעלות רכישתה ולא רק בעלות בנייתה.

2. ביטוח התכולה

כיצד נקבע את סכום ביטוח התכולה? סכום ביטוח התכולה נקבע בערך כינון, כלומר – הערך החדש והעכשווי של הציוד. לדוגמא, הכורסא בת 15 השנים שלא שווה 100₪. רכישת כורסא כזו חדשה יכולה להגיע למאות רבות של שקלים.

טיפ חשוב: יש לבטח את כל התכולה בערך כינון (כחדש). אחרת נקלע למצב של "תת- ביטוח". נסביר זאת באמצעות הדוגמא הבאה:

סך כל התכולה/המבנה שהצהיר הלקוח 100,000₪. סך כל התכולה/המבנה בפועל (לפי הערכת השמאי) 200,000₪. חלילה במקרה של נזק, ואפילו חלקי, יקבל הלקוח רק את מחציתו משום שהוא ביטח רק את מחצית התכולה/המבנה. מקומם? יכול להיות.

על מנת למנוע בעתיד טענה של תת ביטוח חשוב להקפיד על סכום ביטוח נאות וכן להזמין מעריך על חשבון חברת הביטוח, על מנת שירשום את ערך המבנה, התכולה וחפצי הערך.

3. חבויות (צד ג', חבות מעבידים):

ביטוח צד ג':

מבטח את אחריות המבוטח ובני ביתו לנזק לרכוש ו/או גוף הנגרם לצד שלישי. התביעות הנפוצות הם נזקי רכוש הנגרמים לשכנים או נזקי גוף הנגרמים לאורחי הלקוח.

ביטוח זה מכסה גם את אחריות המבוטח כבעלים של חיות מחמד. חשוב לציין כי אחריות המבוטח להחזיק את החיה (בד"כ כלב או חתול) על פי דרישות החוק: מחוסן, מוחזק ברצועה וכיו"ב. ביטוח זה כולל גם את ההוצאות המשפטיות הכרוכות בתביעה .

טיפ חשוב: יש להימנע מלקיחת אחריות בעת מקרה תביעה. יש לדווח במיידית לחברת הביטוח גם אם יש רק חשש לתביעה. בכל מקרה של תביעה חברת הביטוח לוקחת על עצמה את ניהול התביעה ומשאירה את הלקוח מחוץ לתמונה המשפטית וכן במידה ותיקח אחריות או לא תסייע בהגנה – חב' הביטוח תתנער מהכיסוי.

ביטוח חבות מעבידים: 

מכסה את חבותו של המבוטח במקרה של נזק גוף (לא רכוש), חבלה פציעה או מוות של עובדיו: מטפלת, מנקה, גנן וכו'.

חשוב: ביטוח זה אינו במקום החובה החוקית לשלם ביטוח לאומי, אלא מכסה את הלקוח על תביעת העובד מעבר למגיע לו מהמוסד לביטוח לאומי.

טיפ: על מנת לעמוד בכל דרישות החוק יש לפתוח לעובדי משק הבית "פנסיית חובה" שהינה חלק מצו הרחבה וחלה על כל המעסיקים במדינה, כולל משקי בית.

טיפים וכללים חשובים למבוטח:

  • יש להודיע אם לא מתגוררים בדירה מעל חודשיים. במקרה כזה על פי תנאי הפוליסה הדירה תהיה "בלתי מיושבת" ויגרע הכיסוי הביטוחי באופן משמעותי. לכן במקרה זה יש להודיענו ונרחיב את הכיסוי הביטוחי כך שיינתן לך פתרון.
  • יש להודיענו אם מתבצעת פעילות עסקית בדירה (חדר שהוא משרד, קליניקה, שיעורים פרטיים וכיו"ב. במקרה זה יש להרחיב את הפוליסה על מנת שיינתן כיסוי ביטוחי הולם.
  • ביטוח המבנה אינו כולל את ערך הקרקע – ראה הערה בביטוח המבנה.


כנסו לצ'אט עם דפי, הבוטית שלנו – השאירו פרטים ונחזור אליכם!