מטריה ביטוחית- השלמת חובה לקרן הפנסיה

אם גם אתם חוסכים בקרן פנסיה מקיפה, חשוב שתדעו כי בנוסף לחיסכון ולקצבה שתקבלו בגיל הפרישה, הפנסיה כוללת גם 2 סוגי ביטוחים שיחליפו את המשכורת אליה הורגל המבוטח ומשפחתו במקרים של:

  • פטירה- על ידי תשלום קצבה חודשית לשארים, בגובה של עד 100% מהשכר המבוטח .
  • אובדן כושר עבודה- על ידי תשלום קצבה חודשית, בגובה של עד 75% מהשכר המבוטח.

ההגדרות לתנאי הזכאות לפנסיית נכות –הינן אחידות ומעוגנות בתקנון אחיד שתקף לכל העמיתים בקרן הפנסיה ללא הבדלים ביניהם, וניתן לומר כי היקף הכיסוי הקיים הינו מצומצם ביחס לכיסוי שמציעה פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה לחוסכים בביטוחי המנהלים, ובכל זאת רוב החוסכים בשנים האחרונות מעדיפים לחסוך בקרן פנסיה עקב עלויות דמי ניהול הנמוכות בה משמעותית מביטוחי המנהלים, ונאלצים להתפשר על כיסוי נכות בסיסי בהתאם.

על כן הוחלט לאחרונה על ידי משרד האוצר לאפשר לחוסכים בקרן פנסיה להרחיב את היקף הכיסוי הביטוחי באמצעות רכישת פוליסת השלמה מסוג "מטריה ביטוחית"- אשר תהווה הרחבה איכותית לכיסוי הקיים בקרן הפנסיה, עלות הרחבה זו נמוכה יחסית היות ומדובר בפוליסת "השלמה" אשר תיכנס לתוקף רק במקרים בהם המבוטח אינו זכאי לפיצוי מקרן הפנסיה.

 

במאמר זה נבחן את המקרים בהם יכולה קרן הפנסיה (מתוקף התקנון האחיד לכל החוסכים בה) לדחות תביעה לתשלום פנסיית נכות, ונתמקד ב3 שדרוגים עיקריים, אותם מציעה המטריה הביטוחית:

 הרחבות הבסיס במסגרת מטריה ביטוחית:

  1. עיסוק ספציפי:

על פי התקנון האחיד בפנסיה, מי שזכאי לתשלום פנסיית נכות הוא: עמית שלפחות 25% מכושר עבודתו נפגע עקב מצב בריאות, ואינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, לתקופה של מעל 90 ימים רצופים, ובהתאם לקביעת וועדה רפואית.

מה הבעיה? קרן פנסיה תשלם פנסיית נכות למי שאינו מסוגל לעסוק בכל "עיסוק סביר" אחר, ואינה מבטיחה תשלום במקרה בו החוסך אינו יכול להמשיך בעיסוק הספציפי בו עסק ערב הפסקת עבודתו.

הרחבת עיסוק ספציפי- מטריה ביטוחית: הרחבה זו מבטחת את העיסוק הספציפי של החוסך ב12 החודשים שקדמו לאירוע אובדן כושר העבודה, ובמקרה בו קרן פנסיה תדחה את תביעתו כי תטען שמסוגל לעסוק בכל עיסוק סביר אחר- תיכנס המטריה הביטוחית לתוקף ותשלם למבוטח את הפיצוי החודשי כל זמן שאינו מסוגל לעבוד בעיסוקו הספציפי.

 

שימו לב: כיסוי זה חשוב מאד, תביעות רבות נדחות על בסיס העיסוק שמסוגל המבוטח לבצע.

כמו כן, הכיסוי ניתן לרכישה לבעלי מקצועות ייעודיים בלבד, כאשר לכל חברת ביטוח רשימת העיסוקים הספציפיים שמסכימה לבטח.

  1. ביטול תקופת אכשרה:

על פי התקנון האחיד בפנסיה, קיימת "תקופת אכשרה" של 5 שנים, מיום הצטרפותו של החוסך, בהן הוא אינו מבוטח על בעיה רפואית שהייתה קיימת לו טרם הצטרפותו לפנסיה.

מה הבעיה? תביעה לפנסיית נכות שתוגש ב5 השנים הראשונות, ואשר נבעה מבעיה רפואית שהייתה לפני ההצטרפות- תידחה! ולא יהיה החוסך זכאי לתשלום כלשהוא מקרן הפנסיה. בתקופת האכשרה יהיה כיסוי לתביעת אובדן כושר שנבעה מתאונה או מבעיה רפואית שהתגלתה רק אחרי ההצטרפות לפנסיה.

הרחבת ביטול תקופת אכשרה- מטריה ביטוחית: הרחבה זו מבטחת את תקופת האכשרה ב5 השנים הראשונות, כך שגם אם יקרה אירוע אובדן כושר עבודה שנגרם עקב בעיה רפואית שהייתה למבוטח טרום הצטרפותו לפנסיה, וקרן הפנסיה תדחה את תביעתו- תיכנס המטריה לתוקף ותשלם למבוטח את הפיצוי החודשי כל זמן שאינו מסוגל לעבוד .

שימו לב: כיסוי זה נרכש למקסימום של 5 שנים, בטופס ההצטרפות יציין המבוטח את תאריך הצטרפותו לקרן הפנסיה הקיימת, והכיסוי יתבטל באופן אוטומטי על ידי המטריה הביטוחית בזמן בו הגיע המבוטח לוותק של 5 שנים בקרן הפנסיה.

     3. ביטול קיזוז מול מוסד ממשלתי            

על פי התקנון האחיד בפנסיה, במקרה אובדן כושר עבודה בו זכאי המבוטח לתשלום קצבה מגורם ממשלתי כגון: ביטוח לאומי/ משרד הביטחון- תבצע קרן הפנסיה קיזוז של הקצבה המגיעה לו מהגורם הממשלתי

מה הבעיה? על פי תקנון קרן פנסיה כאשר קיימת למבוטח זכאות לקצבה מגורם ממשלתי, זכאותו לקבלת פנסיית נכות מותנית בכך שיתבע קודם את התשלומים מהגורם הממשלתי והיא תקזז לו את הסכום שמקבל -מסכום הפיצוי המגיע לו מקרן הפנסיה. כמו כן, הליך הטיפול והחישובים במקרה של כפל זכאות לקצבה הינם מורכבים מאד ומחייבים את המבוטח לפעול מול 2 הגורמים (פנסיה, והגורם הממשלתי).

שימו לב: ברכישת הרחבה זו, יקבל המבוטח גם תשלום מהגורם הממשלתי, וגם את גובה הפיצוי המלא מקרן הפנסיה ולעיתים יכול להגיע לתשלום פיצוי חודשי הגבוה מ75% משכרו, תשלום נוסף זה יכול לסייע כלכלית בתקופה בה המבוטח אינו משתכר את מלוא שכרו.

 

הרחבות נוספות – מטריה ביטוחית:

מעבר ל3 כיסויי הבסיס הנ"ל, ניתן לרכוש תוספות להרחבת הפיצוי שישולם למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה, כגון:

  • פרנצ'יזה– תשלום פיצוי כפול לאחר 90 הימים הראשונים בהם לא מתקבל תשלום עבור הנכות.
  • הארכת תקופת ההצמדה למדד של הפיצוי החודשי: מ24 חודשים עד 60 חודשים
  • הגדלת הפיצוי החודשי עד 2% לשנה כל זמן שמשולמת פנסיית הנכות.

שחרור פרמיות: המטריה הביטוחית, מעבר לכך שתשלם פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה, תדאג גם להפקיד בכל חודש לקרן הפנסיה את תשלום החיסכון החודשי שהיו העובד והמעסיק מורגלים להפקיד בכל חודש– וזאת על מנת שלא לפגוע בגובה החיסכון שייצבר לעובד לגיל הפרישה.

 

שורה תחתונה- מה לעשות?

חשוב לכל מי שחוסך לפנסיה במוצר קרן פנסיה מקיפה לבחון הרחבת פנסיית הנכות על ידי המטריה הביטוחית, ובעיקר : למי שטרם חלפו 5 שנים ממועד הצטרפותו לפנסיה ונמצא עדיין ב"תקופת אכשרה" בה עלולה להידחות תביעתו עקב מצב רפואי שהיה קיים קודם להצטרפות, וכן למי שאינו עובד כללי והוא בעל מקצוע ספציפי  – רצוי שידאג להרחבת "עיסוק ספציפי" שתאפשר ראש שקט והגנה על העיסוק הנוכחי במקרה של תביעה, היות וחשוב לכל מי שלמד ועסק בעיסוק ייעודי לשמר את היכולת לעסוק בו ולא להתפשר על עבודה מסוג אחר.

אנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים וסוכן בעל רישיון מטעמנו יסייע לכם בבחינת מוצר החסכון הפנסיוני שלכם, והתאמת ההרחבות הרלוונטיות לקרן הפנסיה- במסגרת המטריה הביטוחית .

לינק השארת פרטים