עצמאי/ שכיר- בדוק האם ניצלת את הטבות המס לשנת 2021

כמו בכל שנה, חודש דצמבר מתקרב לסיומו ועל הפרק עומד נושא הפקדות עצמאיות ומימוש הטבות המס הנובעות מהפקדות אלו. השנה האחרונה הייתה מורכבת ומטלטלת בעיקר עבור ציבור העצמאים בתקופת הקורונה, תקופה זו לימדה אותנו להתכונן לכל תרחיש מפתיע, ובתוך כך להתכונן לפרישה כבר היום על ידי הפקדות רציפות לכל אורך שנות העבודה . גובה הקצבה החודשית מהפנסיה תלויה בגובה החיסכון שנצבר וכל סכום שנפקיד היום- בתוספת תשואות לאורך השנים- יגדל לסכומים מכובדים בגיל פרישה ואף יכלול הגנה למקרה פטירה ואובדן כושר עבודה שחשובים לא פחות מההכנסה בפנסיה.

בכתבה זו ננסה לעשות סדר בסוגי ההפקדות וניצול מלוא הטבות המס הניתנות בגינן:

הפקדות חובה לעצמאים

החל משנת 2017 נכנסה לתוקפה חובת הפקדה לפנסיה עבור אוכלוסיית העצמאים בישראל, כאשר ניתנה האפשרות לממש חלק מהכספים שנצברו – במקרה של סגירת העסק. החוק לא חל על: עצמאים מתחת לגיל 21 או מעל גיל 60,  למי שפתח עסק לפני פחות מחצי שנה, ולמי שנולד לפני 31.12.1961. כמו כן יש לקחת בחשבון כי מי שהחובה עלה עליו ולא הפקיד לקופה פנסיונית את הסכומים שנדרש- חשוף לקנס בגובה 500 ₪.

כמה חייבים להפקיד?

  • על חלק ההכנסה החייבת ועד מחצית מהשכר הממוצע במשק (5,275.5 ₪)- 45%
  • על חלק ההכנסה החייבת, ומעל מחצית מהשכר הממוצע במשק – 55%
  • מעל השכר הממוצע במשק (10,551 ₪) – אין חובת הפקדה

לדוגמא: עצמאי בעל הכנסה חודשית ממוצעת בגובה 15,000 ₪ לחודש

הכנסה חודשית ממוצעת

שיעור הפקדה

סה"כ הפקדה

עד 5,275.5 ₪

4.45%

234.8 ש"ח

5,275.5 ₪ עד 10,551 ₪ 

12.55%

662 ₪

מעל 10,551 ש"ח

0 ש"ח

0 ₪

סה"כ חובת הפקדה:

896.8 ₪

החוק הגדיר אמנם הפקדה מינימלית, אך זהו המקום להדגיש כי בניגוד לשכירים שמקום העבודה דואג להם להפקדות פנסיוניות- העצמאים צריכים לדאוג לעצמם ולעשות מאמץ להפקיד סכומים גבוהים יותר על מנת להגיע לפרישה עם פנסיה מכובדת שתשקף לפחות את רמת החיים אליה הורגלו במהלך שנות עבודתם. כמו כן מעבר להטבות מיסוי, חשוב לבצע הפקדות פנסיוניות שמתוכן יופרשו סכומים לכיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה ומקרה פטירה חו"ח. גובה הכיסויים הביטוחיים בקרן פנסיה נגזר מגובה השכר המבוטח בקרן הפנסיה- שמחושב על פי גובה ההפקדות החודשיות.

עצמאים- הטבות מס בהפקדה לפנסיה                                  

המדינה מעודדת עצמאים להפקיד לפנסיה מעבר להפקדות החובה וזאת באמצעות הטבות מס משמעותיות.

עצמאי יוכל להפקיד עד 16.5% מהכנסתו החייבת ועד תקרת הכנסה שנתית של 208,800 ₪ -סה"כ הפקדה שנתית בגובה 34,452 ₪. להלן הטבות המס שיינתנו בגין הפקדה זו:

סוג הטבת המס

שיעור הפקדה

שווי הטבת המס

זיכוי- הקטנת סכום מס הכנסה

11,484 ₪

(5.5% מ208,800 ₪)

4,019 ₪

החזר מס בגובה 35%  מההפקדה

ניכוי- הקטנת ההכנסה החייבת במס

22,968 ₪

(11% מ208,800 ₪)

10,795 ₪

*לפי מס שולי 47%

סה"כ

34,452 ₪

14,814 ₪

עצמאים- הטבות מס בהפקדה לקרן השתלמות

עצמאי יוכל להפקיד עד 7% מהכנסתו החייבת ועד לתקרה של 263,000 ₪ לשנה- סה"כ הפקדה בגובה 18,480 ₪ ויוכל ליהנות מהטבה כפולה:

  • הכספים יהיו פטורים מתשלום מס רווחי הון- בגובה 25% מרווח ריאלי
  • 5% (מתוך ה7%) ייחשבו כהוצאה מוכרת. סכום ההטבה המקסימלי לניכוי עומד על 5,562 ₪ (לפי מס שולי 47%)


שכירים- הטבות מס בגין הפקדות עצמאיות לפנסיה

שכירים נהנים מהטבות מס עבור 2 סוגי הפקדות:

  1. הפקדות פנסיוניות עבור שכר מבוטח:

מדובר בהפקדות של השכיר ומעסיקו הנגזרת מתוך המשכורת החודשית של השכיר, ובגינה תינתן הטבת מס מסוג זיכוי בה יוקטן גובה מס הכנסה לתשלום בגובה 35% מההפקדה עד תקרת שכר של 8,700 ₪ . שווי הטבת המס המקסימלית לזיכוי- 213 ₪ לחודש.

  1. הפקדות פנסיוניות עבור שכר לא מבוטח:

לשכירים רבים, קיים רובד שכר שעבורו לא מבוצעות הפקדות לפנסיה. שכר זה יכול להיות מורכב מתשלום בגין שעות נוספות, בונוסים, הוצאות רכב ועוד. עבור רובד שכר זה ניתן לבצע הפקדה עצמאית וליהנות מהטבות מס המורכבות מזיכוי וניכוי, כאשר שכיר שהכנסתו המבוטחת גבוהה מ21,750 ₪ ייהנה מהטבת זיכוי בלבד.

חישוב כדאיות ההפקדה העצמאית הינה מורכבת ומשתנה בתאם ליחס בין גובה השכר המבוטח והלא מבוטח- ומומלץ לבחון את הנושא ולנתח את הנתונים מול סוכן ביטוח המתמחה בנושא.

 שורה תחתונה מה לעשות?

שנת 2021 מתקרבת לסיומה, על מנת ליהנות מהטבות המס יש לדאוג כי הכספים יופקדו בקופות השונות לפני 31.12.2021. בין אם אתם עצמאים או שכירים בעלי שכר לא מבוטח,  אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ולבחון על פי הנתונים האישיים שלכם- מהו סכום ההפקדה שיאפשר לכם ליהנות מהטבות המס המקסימליות וכן לוודא כי מתוך הפקדות אלו מבוצעת הפקדה להגנה במקרה פטירה/ אובדן כושר עבודה.

רוצים שנעשה לכם סדר? לתכנון פרישה ומיסוי לחצו כאן!