פיננסים ופוליסות חיסכון

מהות פוליסת החיסכון:

 • התאמת תמהיל תיק ההשקעות/קופת הגמל לפרופיל הלקוח.
 • בקרה על איכות ניהול ההשקעה של כלל החסכונות של הלקוח.
 • ניתוח תשואות של החסכונות הקיימים ביחס לגופים דומים.
 • בקרה על גובה דמי ניהול של הקופות והחסכונות הקיימים.
 • מתן המלצות והכוונה להתמודדות מול עלויות מיותרות של הבנקים השונים.
 • מתן אפשרות צפייה בכלל התוכניות הפיננסיות והפנסיוניות של הלקוח באתר הקבוצה.
 • ניתוח צרכי הלקוח/המעסיק והבנתם, בניית תמהיל ההשקעות הרצוי בהתאם.

חמישה קריטריונים עיקריים לבחינת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ופוליסות החיסכון:

 1. תשואה עודפת לאורך זמן מול ממוצע קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, הנמדדת אל מול המתחרים
  הרלוונטיים תוך שימת דגש על השוואה ברמות סיכון זהות.
 2. פיזור סיכונים: נבחנת מידת החשיפה לחו"ל.
 3. נבחנת רמת החשיפה לאג"ח המדורגות פחות מ-bbb או השקעות ללא בטוחה מספקת.
 4. ציון מדד שארפ: מדד המתאם את התשואה שהושגה מול הסיכון שנלקח.
 5. ותק וניסיון של הצוות אשר מנהל בפועל את השקעות הקופה.


הפרמטרים העיקריים שנבחנים ע"י כנען בניהול פוליסה פיננסית:

 1. בחינת התשואה לאורך זמן מול תשואת היצרנים השונים.
 2. פיזור סיכונים: נבחנת מידת החשיפה לחו"ל.
 3. וותק וניסיון של מנהלי התיק בפועל.


חשוב שתדעו,
אנחנו ממליצים על הקופות והמוצרים הפיננסים על סמך ניתוח ביצועים תקופתי של היצרנים הפיננסים השונים.

*אין באמור משום יעוץ השקעות ונייר זה אינו מחליף ניתוח תיק אישי על-ידי בעל רישיון אשר יתאים את המוצר המתאים לפי העדפות ונתוני הלקוח.