תשלום קצבה חודשית לילד מוגבל/נכה בקרן פנסיה

לצד הקצבה החודשית שנקבל בגיל פרישה- בכל קרן פנסיה קיים מרכיב ביטוחי למקרה פטירה: "פנסיית שארים". עמיתים רבים אינם מכירים היטב את הזכויות המגיעות לבני המשפחה במקרה פטירה, בכתבה זו נתמקד בזכויות ילד מוגבל/ נכה וגובה הקצבה החודשית לה יהיה זכאי מקרן הפנסיה במקרה פטירת ההורה.

 מהי פנסיית שארים?

מדובר בקצבה חודשית שתשלם קרן הפנסיה לשארים של עמית במקרה פטירתו.

על פי ההגדרה המקובלת בתקנוני קרנות הפנסיה, השארים המוגדרים הנם: אלמן/ה, ידוע/ה בציבור, יתומים (מתחת לגיל 21), יתומים- שהם ילדים מוגבלים, והורה (במקרה שהעמית רווק).

גובה קצבת השארים תלוי בפרמטרים כגון: תשלומים חודשיים שוטפים, מסלול הביטוח שנבחר והשכר החודשי המבוטח. קיימת הבחנה בין מקרה פטירה לפני ואחרי פרישת העמית לפנסיה, נרחיב על כך בהמשך.

פנסיית שארים ילד מוגבל/ ילד מוגבל נבחר- עמית פעיל לפני פרישה

על פי תקנון הפנסיה במקרה של פטירת עמית (טרם פרישתו לפנסיה) תשולם קצבה חודשית לבן/ת הזוג לכל ימי חייהם ולילדים תינתן קצבה חודשית עד הגיעם לגיל 21. ובמקרה של ילד מוגבל– יהיה זכאי היתום לתשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו.

התקנון מגדיר מי ייחשב לילד מוגבל: ילדו של עמית מבוטח שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בזכאותו לקצבת נכות כללית לאחר מועד הצטרפות העמית לקרן הפנסיה- ובלבד שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו- כאשר הכנסתו מקצבת נכות של ביטוח לאומי- לא תיחשב לעניין זה.

דהיינו הזכאות לקצבה חודשית לכל החיים עבור ילד מוגבל תינתן רק במקרה שהוכר כמוגבל לפני הצטרפות ההורה לקרן הפנסיה. ובמקרה שהוכר אחרי מועד ההצטרפות – זכאי הילד לקצבת יתום עד גיל 21 בלבד.

קיימים כיום מספר מצומצם של קרנות פנסיה בהן ניתן לרכוש כיסוי ל"ילד מוגבל נבחר" המוגדר כילד שהכרתו ע"י הביטוח הלאומי נעשתה אחרי מועד הצטרפות ההורה לקרן הפנסיה. יש לקחת בחשבון כי גובה הקצבה החודשית שיקבל הילד לכל ימי חייו-  תקטין את קצבת השארים של בן/ בת הזוג וגובה הקצבאות של הילד ושל בן/ ת הזוג משתנה בין הקרנות השונות.

פנסיית שארים ילד מוגבל/ ילד מוגבל נבחר- עמית פנסיונר

ניתן לדאוג לקצבה חודשית לילד מוגבל גם במקרה פטירת העמית לאחר שפרש לפנסיה ומקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה. בזמן יציאה לגמלאות העמית יגדיר את אחוז הקצבה החודשית שתשולם לילד המוגבל  בעת פטירת העמית הפנסיונר, מדובר באחוז מהקצבה החודשית לה זכאי ההורה מקרן הפנסיה.

לדוגמא: העמית בגיל פרישה, וזכאי לפנסיה חודשית בגובה 5,000 ₪ לכל ימי  חייו, בוחר להשאיר במקרה פטירתו לילדו המוגבל 30% מקצבתו, כך שבמקרה פטירתו תשולם קצבה חודשית לכל החיים לילד בגובה 1,500 ₪ בחודש, כאשר סה"כ הקצבה החודשית שתשולם לאלמנה ולילד לא יעלו על 100% מגובה הקצבה החודשית של העמית.

שורה תחתונה מה לעשות?

במידה והנכם מבוטחים בקרן פנסיה, וקיים ילד/ים העונים להגדרת ילד עם מוגבלות- חשוב שתשבו עם סוכן הביטוח הבקיא בזכויות ובתקנוני קרנות הפנסיה השונות ותוכלו לוודא כי בקרן הפנסיה הקיימת אתם מכוסים כראוי לעניין קצבת השארים. אם אתם בגיל סמוך לגיל הפרישה חשוב כחלק מתכנון הפרישה להתייחס גם לביטחון העתידי של ילד מוגבל במקרה פטירת ההורה.

אנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים וסוכן בעל רישיון  מטעמינו יבחן אתכם את הנושא ויענה על כל שאלותיכם.

להשארת פרטים, לחצו!