ביטוח רכב

ביטוח חובה מכסה: ביטוח חובה הינו הביטוח המחויב על פי פקודות ביטוח רכב מנועי בהתאם לחוק מדינה ונבדק ע"י המשטרה בכל ביקורת רישיונות ועבירת תנועה. ביטוח חובה מכסה :נזקי גוף של הנוסעים בכלי הרכב של המבוטח והולכי רגל שנפגעו עקב השימוש ברכב (תאונת דרכים) הוצאות רפואיות פיצוי בגין אובדן השתכרות עד התקרה המקסימלית (סכום שהוא […]