ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית

כבעלי מקצועות חופשיים אתם חשופים לתביעות, בין אם בשל רשלנות, בין אם בשל הפרת חובה מקצועית ובין אם בשל טיפול חסר או מחדל. גם אם המקרה נגרם בתום לב, עליכם להגן על עצמכם באמצעות כיסוי ביטוחי מתאים ולו רק על מנת שתוכלו לעסוק במקצוע שלכם ללא חששות. למי ביטוח אחריות מקצועית מתאים? כמצוין לעיל, ביטוח […]