ביטוח דירה

ביטוח דירה מבנה ותכולה

פירוט התחומים המכוסים בביטוח דירה פוליסת הדירה הינה פוליסה תקנית – כלומר המחוקק קבע תנאי מינימום לסעיפי הביטוח השונים וחב' הביטוח יכולה לשנותם רק כאשר היא מטיבה עם המבוטח. אנחנו בקבוצת כנען עובדים עם כל חב' הביטוח הגדולות וכמובן דאגנו להשגת תנאים מיוחדים ללקוחות הקבוצה הן במחיר והן בתנאי הביטוח. ברצוננו להביא לידיעתכם את עיקרי […]