תשלום קצבה חודשית לילד מוגבל/נכה בקרן פנסיה

לצד הקצבה החודשית שנקבל בגיל פרישה- בכל קרן פנסיה קיים מרכיב ביטוחי למקרה פטירה: "פנסיית שארים". עמיתים רבים אינם מכירים היטב את הזכויות המגיעות לבני המשפחה במקרה פטירה, בכתבה זו נתמקד בזכויות ילד מוגבל/ נכה וגובה הקצבה החודשית לה יהיה זכאי מקרן הפנסיה במקרה פטירת ההורה.  מהי פנסיית שארים? מדובר בקצבה חודשית שתשלם קרן הפנסיה […]