ערבות הדדית בקרן הפנסיה- לא תמיד פועלת לטובתכם

חוסכים בקרן פנסיה: מתי בפעם האחרונה בדקתם האם אתם בגירעון אקטוארי?

 

קרן פנסיה מהוה בשנים האחרונות כתוכנית הפנסיונית המועדפת על ידי הציבור, וזאת עקב

 3 יתרונותיה המובהקים: דמי ניהול מוזלים, כיסויים ביטוחיים מקיפים, והבטחת תשואה על חלק מכספי החיסכון בהתאם לגיל העמיתים.

יחד עם זאת, מדובר בתוכנית עם מנגנון ייחודי בשם מנגנון איזון אקטוארי -בו כל העמיתים בקרן בעצם נושאים יחדיו בסיכון הביטוחי .

במילים אחרות ניתן להגיד כי כל העמיתים שבחרו לחסוך בקרן פנסיה מסוימת- ערבים זה לזה בערבות הדדית, הן בטוב והן ברע, המשמעות היא שכאשר הקרן נמצאת בעודף אקטוארי (הסבר בהמשך) כל העמיתים נהנים מכך, ולהפך, במקרה שהקרן נכנסת לגירעון אקטוארי כל העמיתים ישלמו את המחיר.

מה הם איזון, גרעון ועודף אקטוארי?

על מנת להבין את המושגים, ראשית חשוב להבין כיצד פועל מנגנון הביטוח בקרן:

קרן הפנסיה כוללת בתוכה 2 סוגי ביטוחים: קצבת שארים– שתשולם לשארים במקרה של פטירת החוסך, וקצבת נכות– שתשולם לעמית עצמו במקרה שיאבד את יכולתו לעבוד.

מידי חודש גובה הקרן מתוך ההפקדות החודשיות של העמיתים, פרמיות לכיסוי 2 סוגי הביטוחים הללו. מסך הפרמיות שנגבו תשלם הקרן את תשלומי קצבאות השארים והנכות לעמיתים הזקוקים לכך- וכך בעצם כל עמיתי הקרן ערבים זה לזה: חלק משלמים עבור הביטוחים וחלק מקבלים את התשלומים בקרות אירוע ביטוחי.

אחת לרבעון קרן הפנסיה בודקת מה היו סך התשלומים שגבתה מהעמיתים לטובת מרכיב הביטוחים, לעומת סך התשלומים שצפויה לשלם על מקרי מוות ונכות שהתרחשו באותו רבעון ומכאן:

  • במקרה של עודף אקטוארי– יחולק העודף בחזרה לחשבון העמיתים בקרן.
  • במקרה של גרעון אקטוארי– הגרעון יקוזז מתוך חשבונות העמיתים בקרן.

איך תוכלו לדעת אם קרן הפנסיה שלכם נמצאת בגירעון אקטוארי?

קיימות 2 דרכים לבדיקת הנתון:

  1. תוכלו לצפות בנתון בדו"חות הרבעוניים/ והשנתיים ששולחת אליכם קרן הפנסיה, תחת סעיף "תנועות בקרן הפנסיה"
  2. באתר משרד האוצר "פנסיה נט" מפורסמים נתוני כל קרנות הפנסיה, כולל הגירעונות/ העודף האקטוארי בהן, וניתן לבחון את הנתונים גם שנים רבות אחורה .

להלן טבלת השוואה בין 5 קרנות הפנסיה המנוהלות בחברות הביטוח:

בטבלה נוכל לראות כי סך הגירעון האקטוארי הממוצע לכל הקרנות עומד על 1.63%, כאשר הגירעון של מנורה הוא הגבוה ביותר ועומד על 2.01% , לעומתה הגירעון האקטוארי הנמוך ביותר היה של הפניקס פנסיה, וכן הלאה. כמובן שכדאי לבחון זאת לאורך שנים ולראות האם קיימת מגמה מתארכת או שמדובר בגירעון חד פעמי.

איך זה משפיע עליכם בשורה התחתונה?

הגירעונות בעצם נוגסים בתשואה שהשיגו הקרנות על החיסכון שלכם,  כך שאם לדוגמא בשנה מסוימת השיגה הקרן תשואה של 5% , ומנגד גובה הגירעון שלה עמד על 1%- המשמעות היא שהתשואה שלכם התכווצה ל4%.

 

האם לקרן הפנסיה יש השפעה על האיזון האקטוארי?

לחברה מנהלת של קרן פנסיה קיים משקל רב בקביעת גובה העודף או הגירעון האקטוארי, חלק מהסיבות נובע מההחלטות שמקבלת החברה לגבי התנאים והאופן בו מקבלת מצטרפים חדשים לקרן.

כך שאם לדוגמא קרן פנסיה מסוימת מחליטה לקבל מספר רב של מצטרפים חדשים ללא בדיקת הצהרת בריאות, או מכילה מספר רב של עמיתים מבוגרים, או מספר רב של עובדי צווארון כחול –  עולה ההסתברות באותה קרן לגירעון אקטוארי גבוה ביחס לקרן אחרת, ומי שיישא בנטל התשלומים יהיו שאר העמיתים באותה קרן.

 

שורה תחתונה:

אם אתם חוסכים בקרן פנסיה, סיכוי טוב שלא בדקתם את הנושא או שלא הייתם מודעים אליו.

אנו ממליצים לכם לבחון עם סוכן הביטוח את הנושא ולהבין את מכלול הפרמטרים המשפיעים על החיסכון הפנסיוני שלכם, שכן כל שינוי ב1% בתשואה השנתית שלכם עלול לגרום לירידה או עליה של מאות שקלים בגובה הקצבה החודשית לה תהיו זכאים מהקרן.

כיום ישנה אפשרות להתנייד בין הקרנות, לשמור על הוותק והתנאים המקוריים על מנת שלא תהיה פגיעה במעבר, ולאפשר לכם את מלוא הגמישות לנתב את הכספים לקופות הפנסיוניות המתאימות עבורכם.

 

אנחנו בכנען מעמידים לרשותכם את המומחים שלנו, לכל שאלה או סיוע הנדרש, אנו מזמינים אתכם ליצור קשר, ובעלי הרישיון שלנו ישמחו לנתח יחד אתכם את המוצרים הפנסיונים כולל פרמטרים החשובים לכם ולבני משפחתכם, ובמידת הצורך לסייע בביצוע שינויים נדרשים.  לינק השארת פרטים