שוב מבולבלים מול הדו"ח השנתי שקיבלתם החודש מקרן הפנסיה? הנה 3 דברים ששווה לכם לבדוק

כמו בכל שנה, במהלך חודש אפריל, קיבלו כל החוסכים לפנסיה, במייל או בדואר, את הדו"ח השנתי המפרט את הנתונים החשובים אודות החסכון הפנסיוני , אליו מעבירים בכל חודש הפקדות שוטפות באמצעות מקום העבודה כשכירים, או כעצמאים.

ההפקדות החודשיות מועברות למוצר הפנסיוני שבחר החוסך, ומכאן נותר לעקוב לאורך שנות ההפקדה, כי המוצר ממשיך לתת מענה ראוי ומתאים לצרכי החוסך בכל רגע נתון.

אז רגע לפני שאתם לוחצים Delete על המייל שקיבלתם מקרן הפנסיה, או שתבצעו העברה שלו לתיקיה שלעולם לא תפתחו- אנחנו כאן כדי לעשות סדר, ולמקד אתכם ב3 נושאים שחשוב וכדאי לכם לבדוק, היות וקיימת להם השפעה מכרעת ומשמעותית על גובה החסכון שלכם, ועל איכות וגובה הביטוחים שאמורים להגן עליכם בדרך אל הפנסיה הנכספת.

1.  התשלומים הצפויים לעמית או לשארים:

מה מוצג בחלק זה? בחלק זה תוכלו לראות את גובה הקצבה הצפויה לכם לגיל הפרישה, גובה הקצבה נגזר בין היתר מגובה החסכון שתצברו עד ליציאה לגמלאות. כמו כן תוכלו לראות את גובה הקצבה שתשולם לכם במקרה של נכות, ולשאירים שלכם במקרה של פטירה.

מה חשוב לבדוק?

ראשית חשוב להבין כי הקצבה הצפויה לגיל הפרישה היא תחזית אופטימית שלוקחת בחשבון שאתם תעבדו ותפקידו ברצף לפנסיה עד גיל הפרישה, ושלא פדיתם פיצויים במהלך הדרך, פדיון פיצוים בעזיבת עבודה מקטין את הפנסיה הצפויה שלכם בכ40%!

שנית, חשוב שתוודאו כי גובה הכיסויים הביטוחיים למקרה נכות ופטירה תואמים את השכר המבוטח שלכם בפנסיה, הכיסויים המקסימליים שאפשר לקבל מקרן הפנסיה הם: 75% מהשכר במקרה של נכות ו100% מהשכר במקרה של פטירה. במידה וקיימים כיסויים נמוכים מהשכר בפועל, פנו אל סוכן הביטוח ותוכלו להגדילם באמצעות שינוי מסלול ביטוח.

2. פירוט הפקדות כספים בשנת המס:

מה מוצג בחלק זה? בחלק זה תוכלו לראות את כל ההפקדות שבוצעו עבורכם לקרן הפנסיה במהלך שנת המס, כולל חלוקה לחודשי העבודה.

מה חשוב לבדוק?

ראשית, וודאו כי המשכורת שעל בסיסה מעביר המעסיק הפקדות לפנסיה אכן תואמת את השכר המלא, או את השכר עליו הוסכם בחוזה העסקה לבצע הפקדות פנסיוניות. במידה וקיימת חוסר התאמה פנו אל המעסיק לבדיקת הנושא.

שנית, בדקו את ההפקדות החודשיות אל מול תלוש השכר שלכם, חשוב לראות כי הסכומים שניכה המעסיק מתלוש השכר שלכם , אכן הופקדו במדויק לקופת הפנסיה, וכן שהעביר את ההפקדות שלו בהתאם לאחוזי ההפקדה שנקבעו על פי החוק או על פי חוזה ההעסקה שלכם. במידה ולא קיימת התאמה פנו אל המעסיק לבדיקת הנושא.

3. תנועות ויתרות כספים בקרן:

מה מוצג בחלק זה? בחלק זה תוכלו לראות את התנועות בחשבון הפנסיה שלכם במהלך שנת המס, בדומה לתנועות בחשבון הבנק שלכם, ניתן לראות את סכום החסכון בתחילת השנה, את הניכויים והתוספות בקרן, ואת היתרה בחסכון נכון לסוף שנת המס.

מה חשוב לבדוק?

ראשית, בדקו כי יתרת החסכון לתחילת שנת המס תואמת את סך היתרה שהייתה לכם בחשבון בתום שנת המס הקודמת (תוכלו לבחון זאת מול דו"ח השנתי של שנה קודמת) ובמידה ולא פנו אל סוכן הביטוח לבדיקת הנושא מול קרן הפנסיה.

שנית, בחלק זה תוכלו לראות ניכוי או עודף שנובעים מהפעלת מנגנון איזון אקטוארי, ובמילים אחרות: במידה והקרן בה אתם חוסכים לא הייתה מאוזנת מבחינת הוצאות  (כמו: סך תשלומי קצבאות) מול הכנסות (כמו סך הפקדות)- הקרן תנכה מכל אחד מעמיתים את החלקו היחסי, זה הזמן לפנות אל סוכן הביטוח ולבחון את האיזון האקטוארי של הקרן שלכם בשנים האחרונות ואת היחס בינה ובין קרנות אחרות.

4. תשואות ועלויות דמי ניהול:

מה מוצג בחלק זה? בחלק זה תוכלו לראות את התשואות (רווחים/ הפסדים)שהשיגה הקרן בה אתם חוסכים, וזאת אל מול גובה דמי הניהול ותשלומים ששילמת לקרן בעבור ניהול הכספים בהשקעות במהלך שנת המס.

מה חשוב לבדוק?

ראשית, בחנו את התשואה שהשגתם על החסכון בשנה האחרונה, ואף בדקו את התשואה בשנים האחרונות ובצעו השוואת תשואות אל מול יצרנים אחרים במסלולי השקעה דומים לשלכם. הנתונים עומדים לרשותכם ללא עלות באתר משרד האוצר "פנסיה נט", או שתוכלו לפנות אל סוכן הביטוח על מנת לבחון את הקופה שלכם ולבצע השוואות.

שנית, וודאו כי אחוז דמי הניהול שנגבו מכם מתאימים למה שהובטח לכם בעת ההצטרפות לקרן, או מרגע מתן הטבה אם קיבלתם, במידה ולא, זה הזמן לדרוש מהקרן לטפל ולעדכן את דמי הניהול בהתאם למה שהובטח לכם.

 בשורה התחתונה:

במהלך תקופת העבודה, וההפקדות לפנסיה, מומלץ להיפגש עם סוכן הביטוח אחת לשנה/ שנה וחצי על מנת לבחון את תוכניות החסכון שלכם לפנסיה, ואת יתר התוכניות והכיסויים הביטוחיים שלכם, לבצע התאמות ולתקן טעויות במידה והתגלו, אל תעצמו עיניים ותחכו לגיל פרישה על מנת לבדוק את הדברים כי ייתכן ויהיה מאוחר מידי לבצע זאת.

אנו בכנען נשמח לתאם לכם פגישה מקיפה על התיק הביטוחי שלכם- עם סוכן בעל רישיון פנסיוני מטעמנו, ויחד איתו תוכלו למפות את כל נתוני הפוליסות והפנסיה שברשותכם, לבחון את הכיסויים הקיימים ולוודא כי תואמים את הצרכים האישים והמשפחתיים שלכם בכל רגע נתון.

להשארת פרטים לחצו כאן.

שנית, אנו ממליצים לכם לקוחותינו, להצטרף לאפליקציית "Folloapp  " .

האפליקציה הינה ללא תשלום עבור לקוחות כנען בלבד ובאמצעותה אנו נשקף לכם בכל זמן נתון את כל הנתונים הקשורים בתוכניות הפנסיה והביטוח שלכם, כולל התייחסות לדמי ניהול, תשואות, כיסויים ביטוחיים, והפקדות רציפות. המערכת מקבלת בכל חודש נתונים עדכניים, ומצליבה אותם עם נתונים אישיים שלכם כגון שכר, מצב משפחתי, אהבת/ שנאת סיכון בהשקעות- ומציפה לכם התראות אישיות במידה והתגלה נושא המצריך תשומת ליבכם וטיפול בו. כך שאתם יכולים להיות רגועים שיש מי שבודק את התיק שלכם בכל רגע נתון 24/7 ולא רק בקרות אירוע חריג או במהלך פגישה פיזית עם סוכן הביטוח .

להשארת פרטים לחצו כאן.