ביטוח לעובדים זרים

אנשים רבים מעסיקים עובדים זרים אשר מורשים לעבוד בארץ אך לא מודעים לחשיבות הגדולה של רכישת ביטוח לעובדים זרים. אלו יכולים להיות מוסדות גדולים המעסיקים כמות גדולה של עובדים זרים, או אפילו אנשים פרטיים אשר מעסיקים עובד זר אחד באופן פרטי, לצורך טיפול באדם מבוגר, בחולה וכדומה.  לא הרבה אנשים מודעים לכך שיש לבטח רפואית […]