קיבלתם את הדוח השנתי מתוכנית הפנסיה?

עיון בדוח השנתי של תוכנית הפנסיה מונע טעיות כספיות, ונותן לכם את כל המידע כדי לנהל את החיסכון והביטוח ביעילות ובחוכמה.
מניסיון – הבנת הדוח השנתי מייעלת את השקעתכם בשיעור של 20% בממוצע