insurance
יש להזין שם,יש להזין טלפון,יש להזין אימייל תקין
דף הבית >> פיננסים >> מסמכים חשובים >> יצרני פיננסים מומלצים לשנת 2012

Menu1_08

יצרני פיננסים מומלצים לשנת 2012

מעודכן לינואר 2012


קרנות השתלמות
:

מסלול כללי מסלול סולידי - עד 20% מניות מסלול ללא מניות מסלול אגרסיבי - לפחות 35% מניות
מגדל השתלמות - 579 אלטשולר נירית אג"ח - 558 כלל השתלמות מסלולית מדדי - 1348

הראל נץ -

763

אלטשולר נירית כללית - 437 אי. בי. אי.
השתלמות אג"ח ועוד - 1203
מיטב אג"ח ללא מניות - 1240 מיטב השתלמות - 1244
מיטב השתלמות כללי - 879

הראל שלדג - 764

אי. בי. אי. אג"ח ללא מניות - 1202

פסגות שיא מנייתי - 1217
ילין לפידות - 1038 מיטב אג"ח 85 - 1241 מגדל פלטינום שקלי קצר - 864 אלטשולר השת' מסלול מנייתי - 1377
 

-

  מגדל קהל טווח ארוך - 865 (אג"ח ממשלתי)

 

 -

 

-


קופות גמל:

מסלול כללי מסלול סולידי - עד 10% מניות מסלול ללא מניות מסלול אגרסיבי - לפחות 35% מניות
להיט כללי - 448 אלטשולר להיט אג"ח - 546 דגש איתן - 117 (כלל) דגש חזק - 460

מגדל לתגמולים ופיצויים - 744

אי. בי. אי. ללא מניות - 1202 אי. בי. אי. אג"ח ללא מניות - 12020

מיטב -

1239

מיטב תג' כללי - 873

מגדל טווח ארוך - 859 מגדל גמל ללא מניות - 858

הראל בז -

761

ילין לפידות - 1035

 

-


-

ילין מסלול מנייתי - 1036

Menu1_08


הקופות נבחרו לפי הקריטריונים הבאים:

פיזור נכסים: סוגי אגחים שונים (מדינה,קונצרני), השקעות בפיזור גיאוגרפי, תשואה שנתית משמעותית מעל הממוצע של שאר הקופות תוך דגש על בחינה של תשואות לשלוש שנים ומעלה.

חשיפה נמוכה לאג"ח בדרוגים נמוכים (bbb ומטה).

* ניתן לייצר מסלולים משולבים בגמל ובהשתלמות בכלל, בהראל ובמגדל (פחות מומלץ).
הבהרה: אנו עובדים עם כל הגופים הרשומים מטה.

פוליסות המגוון של הראל והקשת של מגדל מהווים תחליף ופתרון טוב יותר לקופות הגמל, ניתן לשלב בין מסלולים.


פוליסות פיננסיות:

העברת צבירות מתוכניות גמל שכיר ועצמאי -

1. הראל מגוון

2. מגדלור


פוליסות פיננסיות (הפקדות שוטפות והפקדות חד פעמיות):

1. הראל


ניהול תיקים:

1. אי. בי. אי.

2. כלל

3. אלטשולר

03-7688400

עיצוב אתרים | בניית אתרים | ניהול אתרים

whatsapp