ביטוח חובה הינו הביטוח המחויב על פי פקודות ביטוח רכב מנועי בהתאם לחוק מדינה ונבדק ע"י המשטרה בכל ביקורת רישיונות ועבירת תנועה.
ביטוח חובה מכסה:
• נזקי גוף של הנוסעים בכלי הרכב של המבוטח והולכי רגל שנפגעו עקב השימוש ברכב (תאונת דרכים)
• הוצאות רפואיות • פיצוי בגין אובדן השתכרות עד התקרה המקסימלית (סכום שהוא פי שלושה של השכר הממוצע במשק)
• פיצוי בגין כאב וסבל
תעריף הביטוח נקבע בהתאם לסוג הרכב ומאפייני הנהגים המשתמשים בו ביטוח צג ג':
ביטוח זה מבטח מפני נזקים שהמבוטח גרם לרכבו או לרכוש אחר כתוצאה משימוש ברכב.
חברת הביטוח נושאת בכל ההוצאות שהמבוטח מחויב בגין נזקים אלו עד גובה הסכום הנקוב בפוליסה.
במקרה הצורך, חברת הביטוח מכסה, בנוסף, הוצאות משפטיות סבירות(מה זה סבירות?)
של המבוטח בגין המקרה. אם קיים לכם ביטוח מקיף, ביטוח צד ג' הוא חלק ממנו.
תעריף הביטוח נקבע בהתאם לסוג הרכב, מאפייני הנהג הראשי והנהגים האחרים הנוהגים באותו הרכב.

ביטוח חובה מכסה:
• נזקי גוף של הנוסעים בכלי הרכב של המבוטח והולכי רגל שנפגעו עקב השימוש ברכב (תאונת דרכים)
• הוצאות רפואיות • פיצוי בגין אובדן השתכרות עד התקרה המקסימלית (סכום שהוא פי שלושה של השכר הממוצע במשק)
• פיצוי בגין כאב וסבל
תעריף הביטוח נקבע בהתאם לסוג הרכב ומאפייני הנהגים המשתמשים בו ביטוח צג ג':
ביטוח זה מבטח מפני נזקים שהמבוטח גרם לרכבו או לרכוש אחר כתוצאה משימוש ברכב.
חברת הביטוח נושאת בכל ההוצאות שהמבוטח מחויב בגין נזקים אלו עד גובה הסכום הנקוב בפוליסה.
במקרה הצורך, חברת הביטוח מכסה, בנוסף, הוצאות משפטיות סבירות(מה זה סבירות?)
של המבוטח בגין המקרה. אם קיים לכם ביטוח מקיף, ביטוח צד ג' הוא חלק ממנו.
תעריף הביטוח נקבע בהתאם לסוג הרכב, מאפייני הנהג הראשי והנהגים האחרים הנוהגים באותו הרכב.